Har polisen en skyldighet att dirigera trafik vid trasiga signalanläggningar?

2017-11-03 i Polis
FRÅGA
Om en polisman bevittnar att en signalanläggning är ur funktion, har polismannen då en skyldighet och åka fram och dirigera trafiken så att det inte uppstår några olyckor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till polisens uppgifter hör att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat (2 § andra punkten Polislagen). Detta bör innebära att det i polisens uppgifter ingår att dirigera trafiken under sådana omständigheter att det är nödvändigt för att undvika fara för person eller större trafikstörningar. Att ålägga polisen en skyldighet att dirigera trafiken varje gång de får kännedom om att en signalanläggning är ur funktion vore dock såväl ohållbart som många gånger onödigt.

Polisen har alltså inte någon generell skyldighet att dirigera trafiken då en signalanläggning är ur funktion. Det som rent allmänt gäller när en signalanläggning är ur funktion är att andra trafikregler träder i dess ställe och ska följas av trafikanterna för att undvika olyckor. Trafikanterna bör härvid vidta extra försiktighet och agera som om trafiksignaler saknats helt. I praktiken innebär detta att om vägmärken finns ska dessa följas. Saknas även vägmärken gäller högerregeln samt normala trafikregler vid övergångsställen, cykelöverfarter eller dylikt. Slutligen bör trafikanterna, som alltid, visa hänsyn till varandra och anpassa sin körning efter rådande förutsättningar för att undvika eventuella olyckor.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (361)
2021-09-11 ​Husrannsakan och beslagtagande av föremål.
2021-08-29 Rättigheter och skyldigheter vid polismöte
2021-08-16 Kan en polis arbeta i samma stad som denne bor?
2021-08-13 Antagningskrav för att bli polis

Alla besvarade frågor (95778)