Har parkeringsvakten tolkat skylten om krav på p-skiva och högsta tillåtna parkeringstid rätt?

2021-04-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej Lawline,Jag fick en parkeringsbot utfärdad 21-04-25 22:30 (Söndag) med hänvisning till Överträdelse av 1998:1276 3 kap 49 a § P-skiva visar kl 06:00/18:00 p tid 4 timmarDet är en P-skylt med tilläggsskylt under, en p-skiva till vänster och text till höger, 4 timmar 06-24.Ingen tid inom parantes eller röd tid inom parantes!Jag parkerade på söndag kväll och ställde in p-skiva för måndagens regler så som beskrivs i punkt 3 i 49 a §Om det nu bara var söndag fortfarande skulle jag ju inte ens behöva p-skiva heller! Eller tolkar jag det hela fel?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom din hänvisning till författningstexten i trafikförordningen (TrF) i din redogörelse verkar det som att du fått en parkeringsanmärkning för att ha stått fel på allmän (kommunal) mark, och alltså inte en kontrollavgift för att du stått fel på privat mark. Jag utgår därför från de regler som gäller för parkering på allmän mark.

Av TrF 3 kap. 49a § andra stycket punkt 3 gäller som du säger att parkeringsskivan ska ställas in och användas på ett visst sätt. Det gäller dock enbart om särskilda villkor för parkering och användning av p-skiva är anslagna på platsen.

Av din beskrivning tolkar jag det aktuella vägmärket så att det högst upp på stolpen suttit en p-skylt med ett vitt "P" mot blå bakgrund, och att det därunder suttit ett tilläggsmärke om att ett krav på P-skiva gäller och att högsta tillåtna parkeringstid är 4 timmar mellan klockan 06-24. Utanför dessa tider är det fri parkering som gäller, och något krav på p-skiva gäller då inte heller. Det stämmer (såsom du tycks påpeka) att det bara är klockslag på vardagar som vita siffror tar sikte på. Det är bara under sådana dagar som klockslagen med krav om p-skiva och högsta tillåtna tid gäller. Är det vita siffror inom parentes är det tider som gäller under dagar före sön- och helgdagar. Är det röda siffror är det tider som gäller under sön- och helgdagar. Allt detta framgår av vägmärkesförordningen (VMF) 2 kap. 12 och 2 kap. 30 §, särskilt under beskrivningarna för vägmärke E19, T6, T17 och T18.

Eftersom det verkar som att tidsangivelsen 06-24 bara angetts med vita siffror (utan parentes) i ditt fall gäller kravet på p-skiva och högsta tillåtna tid för uppställning bara måndag till fredag. Det tydliggörs av VMF 2 kap. 30 § vägmärke T17 och T18 där det står att om en tid för p-skiva respektive högsta tillåtna tid anges, gäller detta enligt de regler som gäller för hur tidsangivelser ska se ut enligt vägmärke T6.

Precis som du misstänker har det under tiden ditt fordon stod uppställt under söndagen alltså inte funnits något krav vare sig på att du skulle ha använt p-skiva eller att fordonet bara ska ha fått stått parkerat i högst 4 timmar. Parkeringsanmärkningen är alltså utfärdad utan lagstöd och ska därför makuleras.

Det bör påpekas att även om du har rätt att få saken ur världen i detta fall, måste du ändå betala beloppet enligt parkeringsanmärkningen. Det framgår av lagen om felparkeringsavgift 7 §. Det är Polismyndigheten som är ansvarig myndighet för ärenden om bestridande av parkeringsanmärkningar (dvs. "p-böter" som utfärdats på allmän mark). Bestrider gör du genom att besöka polisens hemsida eller bege dig till den polisstation närmast platsen där parkeringsanmärkningen utfärdades. Efter att polisen gjort sin utredning undanröjs anmärkningen, och du får då pengarna tillbaka.

Lycka till i den fortsatta hanteringen av det här ärendet!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96356)