Har något fall av internetbedrägeri lett till åtal i Sverige?

FRÅGA
Har något fall av internetbedrägeri lett tii åtali Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga så söker jag i brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik. BRÅ har till uppgift att kartlägga och sammanställa all statistik kring brott och domar i Sverige samt ansvarar för den årliga nationella trygghetsundersökningen.

BRÅ uppger att mellan perioden 2010 och 2019 har 29 639 individer blivit lagförda för bedrägeri. Det innebär att en domstol har meddelat ett beslut om påföljd. Således kan vi konstatera att minst 29 639 fall av bedrägeri lett till åtal och dom i Sverige. Ungefär 8 % av alla anmälningar klaras upp.

BRÅ har inte fört någon statistik specifikt om internetbedrägeri i just den artikeln. Men de uppger att en stor del av antalet anmälda bedrägeri har begåtts över internet. Jag är trygg med att dra slutsatsen att en del av de individer som begått bedrägeri på internet också blivit lagförda för detta.

Statistiken är hämtat härifrån: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/bedragerier-och-ekobrott.html

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (416)
2021-01-17 Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?
2021-01-16 Försök till bedrägeri
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (88291)