Har mitt ex förtalat mig?

FRÅGA
mitt ex har liveat på en fb grupp med över 1000 följare, och sagt att barnets pappa har ljugit för polisen socialtjänsten och försäkringskassan om att vi båda har våran dotter lika mycket. det hon postår är att barnet är hos henne för det mesta och att jag ljuger för att inte betala underhållstöd. hon säger inte mitt namn men det finns bilder på mig och våran dotter på hennes fb profil. kan detta väcka åtal om förtal ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall ditt ex kan ha gjort sig skyldig till förtal, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Kan ditt ex ha förtalat dig?

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så huruvida något är sant har inte någon avgörande betydelse.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalk 5 kap 1 § 2 st (här).

I ditt fall har du och ditt ex ert barn lika mycket, men ditt ex har påstått i en Facebook-grupp att hon har barnet oftare och anklagat dig för att ljuga om detta för att slippa betala underhåll. Eftersom ditt ex gjorde uttalandet i en Facebook-grupp med mer än 1 000 medlemmar är kriteriet att uppgiften ska ha nått minst en utomstående uppfylld. Ditt ex nämnde inte dig vid namn, utan sa "barnets pappa". För att det ska vara förtal ska uppgiften avse en viss levande person. Om det är väldigt lätt att ta reda på vem uppgiften avser kan det vara förtal även om man inte namnger personen. Frågan är om det ditt ex anklagar dig för är tillräckligt allvarligt för att utgöra förtal. Att ljuga för myndigheter för att slippa betala underhåll är brottsligt, så anklagar man någon för det har man utpekat personen som brottslig. Det kan dock diskuteras om det är en tillräckligt allvarlig anklagelse. Sammanfattningsvis kan ditt ex ha förtalat dig, men det dock är svårt att väcka åtal för förtal.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll