Har mina brorsbarn rätt till arv efter deras farmor?

2020-03-07 i Arvsordning
FRÅGA
Har min avlidne brors barn,rätt att ärva sin farmor?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din undran!

Frågan om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalk (1958:637) - i fortsättningen ÄB.

2:1 1st. ÄB stadgar att närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar).

I ditt fall är arvlåtarens (farmodern) bröstarvingar dina brorsbarns farmors egna barn, din bror. Är även du barn till din brors mor är du att anse som bröstarvinge och få rätt till arvet i första hand.

Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött (som i fallet med din bror), skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott, se 2:1 2st. ÄB.

Var arvlåtaren gift skall dock kvarlåtenskapen (arvet) tillfalla den efterlevande maken, se 3:1 ÄB.

Har dina brorsbarns farmor skrivit testamente kommer också det att ges företräde, se 11:1 ÄB.

Dina brorsbarn har således rätt till arv efter deras farmor, om det inte finns någon efterlevande make, om du inte är bröstarvinge, och om inte något testamente säger annat.

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, se 7:1 ÄB.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84129)