Har min svärfars frus son rätt till min svärfars fastighet nu när min svärfar gått bort?

2020-09-30 i Arvsordning
FRÅGA
Hej. Min svärfar har gått bort. Han har 3 barn. Hans förra fru som gick bort för 7 år sedan hade ett barn. Vid hennes bortgång åberopade svärfar 12:2 i äkt balken. Ska fruns son nu ha del i svärfars hus? Det var skrivet på svärfar . Han ägde det innan de gifte sig. Det ska nu säljas och han vill ha en fjädedel av pengarna det inbringar. Kan han ha rätt till det? Om det finns ett testamente, gäller 12:2 över det? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om din svärfars frus son (dvs. inte din svärfars biologiska son) kan ha någon rätt till din svärfars fastighet nu när han gått bort. Det korta svaret på din fråga är att sonen inte har någon rätt till fastigheten om inte din svärfar testamenterat fastigheten till sonen. Du undrar även om testamentet "gäller över" bestämmelsen i 12 kap. 2 § äktenskapsbalken, ÄktB. Vad gäller denna fråga står inte testamentet över bestämmelsen, utan de aktualiseras i olika faser. De är alltså till för olika saker och är därför inte motstridiga. Bestämmelsen aktualiseras under "bodelningsfasen" medan testamentet aktualiseras vid fördelningen av kvarlåtenskapen, dvs. arvet. Nedan förklarar jag mer ingående varför din svärfars frus son (jag skriver fortsättningsvis "sonen" istället) inte har någon rätt till fastigheten. Därutöver förklarar jag även vad jag menar med att testamentet inte står över bestämmelsen.

Bodelningen när en make avlider och kvarlåtenskapen

Om en make avlider ska först en bodelning förrättas för att fördela makarnas egendom, (23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken, ÄB). I bodelningen är huvudregeln att överskottet i boet delas mellan makarna. Överskottet i boet består av make A:s överskott (tillgångar-skulder) + make B:s överskott (tillgångar-skulder). Här under bodelningen har då din svärfar åberopat 12 kap. 2 § ÄktB som är ett undantag från den ovan nämnda huvudregeln. Den säger att vardera make (dvs. din svärfar och dennes fru) ska få behålla sin egen egendom istället för att dela boets överskott. Eftersom du berättat att huset helt och hållet tillhör din svärfar så har denne genom åberopandet av 12 kap. 2 § ÄktB fått behålla hela fastigheten genom bodelningen. Svärfaderns fru har alltså inte fått någon del av fastigheten genom bodelningen. Eftersom sonen endast är fruns barn och frun inte äger någon del av fastigheten har sonen ingen rätt till den med anledning av fruns bortgång.

Nu när din svärfar gått bort ska det han lämnar efter sig, dvs. kvarlåtenskapen (din svärfars tillgångar minus skulder) fördelas mellan hans arvingar. Din svärfars frus son är inte en av din svärfars legala arvingar och kommer därför inte ärva något efter din svärfar, om inte din svärfar testamenterat en del av fastigheten till honom. Då har sonen nämligen en rätt till fastigheten. Regler om arvsordningen (dvs. vem som är ens legala arvingar och i vilken ordning de ärver) går att finna i 2 kap. ÄB.

Som du märker har alltså bestämmelsen i 12 kap. 2 § ÄktB aktualiserats först under bodelningen där syftet är att fördela makarnas tillgångar medan ett testamente (om ett sådant finns) aktualiseras först i efterhand när det är fråga om fördelningen av kvarlåtenskapen. De är alltså inte motstridiga och den ena står inte över den andra.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1590)
2021-04-22 Har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt?
2021-04-21 Vem ärver när efterarvinge går bort före arvlåtarens efterlevande make?
2021-04-19 Ärver barn förälder som inte har vårdnaden?
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?

Alla besvarade frågor (91415)