Har min skuld preskriberats? Försvinner skulden om personen man lånat pengarna av går bort?

2019-06-24 i Preskription
FRÅGA
Hej!Några år sedan fick jag ett belopp från nära vän som vi då inte har kallat detta som "lån" eller "gåva". Man har inte heller utfärdat någon sort "skuldebrev". Det har inte varit någon skriftlig eller muntlig påminnelse tills 2018, dvs först 12 år efter ärendet. Då fick jag ett brev där man har krävt pengarna tillbaka. Jag visste att "skulden" då redan har preskriberats, men eftersom haft så bra kontakt med personen i fråga under åren har accepterat "skulden" genom att skriva ett mailsvar. Senare har jag hunnit betala en del av summan tillbaka. Då undrar jag följande:1-Räknas detta som ett " preskriptionsavbrott" trots att det skett 12 år efter ärendet?2- Nu är det personen I fråga har avlidit. Måste man fortsatt betala kvarstående skulden till dödsboet istället?Hälsningar
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten, preskriptionslagen 2 §. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år innan skulden kan preskriberas.

Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande , preskriptionslagen 5 §. Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

Det verkar som att något preskriptionsavbrott inte skett inom de första 10 åren från att lånet togs. Betalningskrav har istället kommit 12 år efter, när preskription redan skett. Detta innebär att skulden har preskriberats. Trots att skulden var preskriberad när du betalade tillbaka en del av summan har du inte rätt att få tillbaka pengarna, prop 1979/80:119 s 72. Du är dock inte skyldig att betala tillbaka resten av skulden. Om dödsboet vänder sig till dig för att driva in fordran kan du alltså invända att skulden är preskriberad.

Om skulden inte varit preskriberad hade svaret på din andra frågeställning varit att lånet ingår som en tillgång i dödsboet. Detta innebär att dödsboet, på samma sätt som den avlidna, kan driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan också ärvas av en arvinge, vilken i sin tur kan drivas in av denne. Att personen gått bort innebär alltså inte att man blir av med sin skuld.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86660)