Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA
Jag är sambo med mina barns fader sedan många år tillbaka. Min sambo flyttade in i den egendom som jag äger, och som jag enligt lagfart är enda ägare till, ca tre år efter mitt förvärvande av bostaden. Framledes vill jag att sambon endast skall räknas som inneboende i min bostad. Hur är detta möjligt? Kan min nuvarande sambo och hans barn (ej mina) kräva något från den egendom som vi nu bor i efter min sambos frånfälle?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag tolkar din frågar som att du varit sambo en längre tid men att du köpte fastigheten tre år innan din sambo flyttade in hos dig. Det framgår att du undrar huruvida din sambo eller hans barn kan kräva en del av fastigheten ifall din sambo går bort. Reglerna kring detta regleras i sambolagen eftersom sambor inte ärver varandra, om inte testamente föreligger.

Vad säger sambolagen?

När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att man ingår äktenskap med varandra så ska man på begäran av någon av samborna fördela er samboegendom genom bodelning (8 § sambolagen). Ett samboförhållande kan alltså upphöra genom att man separerar eller genom ett dödsfall (2 § sambolagen). Om det är så att en sambo avlider så är det bara den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (18 § sambolagen). Om din sambo går bort så kan alltså inte hans barn begära bodelning. Begäran om att man vill bodela ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen).

Vad ingår i en bodelning?

Det är som sagt samboegendom som ingår i bodelningen. Med detta menas er gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med gemensam bostad menas bland annat fast egendom som någon av er äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som ert gemensamma hem och egendomen huvudsakligen används för detta (5 § första punkten sambolagen). Med gemensamt bohag avser man möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Eftersom det framgick av din fråga att du köpt fastigheten tre år innan du blev sambo innebär det att du inte har förvärvat den för gemensamt användning och den klassas därför inte som samboegendom. Det innebär att din fastighet inte kommer ingå i en bodelning som görs ifall ni separerar eller ifall din sambo går bort.

Kan din sambo räknas som inneboende?

Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushålls (1 § sambolagen). Med parförhållande så ingår det som huvudregel sexuellt samliv. Uppfyller man detta så ses man som sambos och inte inneboende. Även om man har ett inneboendeavtal så kan man alltså ändå klassas som par ifall man lever under äktenskapsliknande former. Om ni är sambos eller inneboende gör ingen skillnad kring svaret om han har rätt till din fastighet, det har han inte. Vill du inte att sambolagens regler ska gälla så kan ni skriva ett samboavtal där ni själva reglerar vad som ska gälla i olika situationer.

Sammanfattning

Om din sambo skulle gå bort så är det bara du som kan begära bodelning. Du kan alltså välja själv att inte begära bodelning och då behålla all din samboegendom. Om det skulle ske en bodelning vid till exempel en separation så kommer din fastighet inte ingå i den. Varken din sambo eller hans barn kommer således ha rätt till någon del av din fastighet. Vill du inte att sambolagens regler gäller så kan ni skriva ett samboavtal här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84391)