Har min mamma försörjningsplikt för mig?

2019-03-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Om jag är 20 år och studerar men får aktivitetsersättning från Försäkringskassan, har min mamma försörjningsplikt då eller ska jag försörja mig själv? Och räknas aktivitetsersättningen som en inkomst om den är på 9.700kr?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Föräldrars försörjningsplikt regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB)

Rent allmänt ska föräldrar svara för underhåll åt sina barn. Skyldigheten att försörja sina barn upphör då barnet fyller arton. I ditt fall framgår det av din fråga att du fortfarande studerar på gymnasiet eller motsvarande utbildning. Därför ska dina föräldrar svara för ditt underhåll så länge du studerar eller till dess att du fyllt 21 år. ( 7 kap. 1 § andra stycket)

Hur stor del av din försörjning som dina föräldrar ska svara för beror på flera faktorer. Sådant man tar hänsyn till är bland annat vilka behov barnet anses ha, hur stor inkomst föräldrarna har och eventuella egna inkomster som barnet har. Du skriver i din fråga att du får aktivitetsersättning och sådan ersättning räknas som inkomst och skulle därför beaktas. (7 kap. 1 § första stycket)

Eftersom din inkomst enbart är en aspekt som man tar hänsyn till när man ska bestämma en förälders försörjningsplikt är det svårt att dra någon närmre slutsats kring om det innebär att din mamma inte skulle behöva försörja dig.

För mer information skulle jag rekommendera att du besöker försäkringskassans hemsida. Där finns bland annat ett verktyg för att räkna ut hur stort ett underhållsbidrag skulle vara men även möjlighet att kontakta erfarna handläggare.

Hoppas du finner svaret hjälpsamt.

Greta Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (924)
2020-05-25 Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?
2020-05-24 Har vårdnadshavare underhållsskyldighet om ungdom inte kan försörja sig?
2020-05-23 Underhåll barn 18 år
2020-05-19 Skyldighet att betala underhåll även fast barnet bor med den andra föräldern

Alla besvarade frågor (80235)