Har min fars f.d. fru någon arvsrätt?

Hej!

Min mor avled 1982, hon och min pappa hade skrivit papper att det var deras yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag för bröstarvingens laglott. Vid den efterlevandes frånfälle skall egendomen fördelas mellan våra arvingar enligt lag.

Pappa avled i december 2013, jag har två biologiska helsyskon.

Jag undrar, spelar det någon roll att pappa har vart omgift och skild utan några fler barn, påverkar detta vårt mors arv?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Nej, att er pappa har varit omgift och sedan skilt sig påverkar ingenting. Hade han fått fler barn hade det påverkat på så vis att ni hade varit fler bröstarvingar som skulle delat på kvarlåtenskapen. Enligt lag är det nämligen bröstarvingarna som ärver i första arvsklassen (se 2 kap. 1 § i Ärvdabalken). Bröstarvingar är den avlidnes barn. Är en bröstarvinge avliden men har barn så ärver bröstarvingens barn i dennes ställe

Det är först om det inte finns någon i första arvsklassen ens med hjälp av istadarätten (alltså att man letar nedåt i rakt nedstigande led, barnbarn, barnbarnsbarn osv), först då går man vidare och ser vilka som ärver enligt andra arvsklassen osv.

I ditt fall finns det flera bröstarvingar efter er far (och mor), och ni delar enligt lag lika på arvet efter er far (och indirekt då mor), precis som uttryckts i testamentet och som var deras vilja. Din pappas fd fru ärver inte enligt lag.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo