Har min dotters mamma rätt till underhållsbidrag?

2019-03-19 i Underhåll
FRÅGA
Jag har gemensam vårdnad för min dotters. Min dotter bor vanligtvis hälften av tiden hos mig. Nu har dotterns mor mot min uttryckliga vilja tagit en betydligt större del av vårdnaden. Jag har absolut inte brustit i mitt ansvar som förälder. Jag har nyligen blivit sambo vill jag nämna i sammanhanget. Nu vill dotterns mor att jag skall betala underhållsbidrag till henne för min dotter. Har hon rätt till underhållsbidrag i ett sånt här läge? Trots att inget absolut inget annat vill jag att min dotter bor hälften av tiden hos mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för underhållsskyldigheten är att föräldrarna svarar för underhållet till deras samlade ekonomiska förmåga. Underhållet ska även beräknas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern som barnet bor hos betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. (7 kap. 1 § föräldrabalken.)

Enligt 2 § ska en förälder betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Underhållsbidrag bestäms genom dom eller avtal. Du och din dotters mamma måste alltså komma överens om underhåll i ett avtal eller så kan du väcka talan i domstol (görs till tingsrätten i barnets hemvistkommun). Avtalet ska godkännas av socialnämnden. Domstolen kan besluta om att vårdnaden ska delas lika vilket ni kom överens om från början och att ni ska betala lika mycket i underhåll. Dock om en av er tjänar betydligt mer kan denne behöva stå för fler kostnader trots att ni delar lika på vårdnaden. (Se NJA 2013 s. 955: När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma balk.)

Enligt RH 1993:64: Barn, som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och är folkbokfört hos modern, har yrkat underhållsbidrag av sin far. Barnet har vistats hos denne i så stor omfattning att barnet ansetts ha bott varaktigt inte endast hos modern utan även hos fadern. Talan om underhållsbidrag har ogillats.

Du behöver inte betala något till din dotters mamma utan domstolsbeslut. Din dotter har också rätt till att spendera lika tid hos båda sina föräldrar. Beroende på hur gammal din dotter är har hon ju äldre hon är mer rätt att bestämma var hon vill bo. Om hon vill bo mer hos en förälder är det hennes beslut. Dock ska hänsyn tas till ålder och mognad. Från och med tolv års ålder brukar barnet få ta fler egna beslut. (6 kap. 2 a § och 11 § föräldrabalken.)

Om du skulle ha någon kortare uppföljande fråga är du välkommen att höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (816)
2019-07-18 Hur fungerar underhållsbidrag?
2019-07-14 Underhåll när barnet jobbar eller pluggar?
2019-07-12 Krav för underhållsstöd
2019-07-11 Vilka möjligheten finns det för mig att driva igenom ett högre underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (71168)