Har mid döda brors bortadopterade dotter rätt att ärva min mor?

2018-10-31 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Min mor dog nyligen. Hon hade tre barn; jag, min bror och en bror som dog 1995. Min döda bror hade en dotter som sedan mycket tidig barndom bodde hos fosterföräldrar. De adopterade henne 1996, efter min brors död. Min fråga är om hon har rätt att ärva min mor?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill till att börja med beklaga förlusten av din mor! Du undrar nu om din döda brors biologiska dotter har rätt att ärva din mor. Regler om detta finns i Ärvdabalken (ÄB).

Det korta svaret på din fråga är: Nej, din döda brors dotter har inte rätt att ärva din mor.

Barn ärver endast efter deras rättsliga föräldrar
Arvet efter din mor ska fördelas mellan hennes barn i lika delar, d.v.s. en tredjedel var till er tre syskon (ÄB 2 kap. 1 §). Som utgångspunkt ska din brors dotter ärva hans tredjedel istället för honom, då han har dött. Barn har däremot endast rätt att ärva efter deras så kallade rättsliga föräldrar. Din döda bror är visserligen biologisk förälder till dottern men genom adoptionen är det hennes fosterföräldrar som nu är hennes rättsliga föräldrar. Dottern har alltså inte rätt att ärva istället för din döda bror utan kommer istället ha rätt att ärva efter hennes adoptionsföräldrar när de går bort.

Det saknar betydelse att adoptionen av dottern skedde efter det att din bror dött. Det är den tidpunkt då din mor går bort som är viktig för arvet efter henne. De arvingar din mor hade vid hennes bortgång ärver efter henne, vilket alltså är du och din bror vid livet (ÄB 1 kap. 1 §). Du och din bror ska dela lika på arvet, vilket ger er hälften var.

Sammanfattningsvis har inte din döda brors dotter rätt att ärva efter din mor. Arvet efter din mor ska delas lika mellan dig och din bror vid livet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1251)
2019-10-15 Har barbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?
2019-10-15 Har efterlevande make arvsrätt till en villa som den andre maken äger?
2019-10-13 Hur skiljer sig arvsrätten mellan sambor och makar?
2019-10-10 Kan en efterlevande make ärva egendom som den avlidne maken ägde?

Alla besvarade frågor (73715)