FrågaPROCESSRÄTTDomstol11/01/2023

Har man som tilltalad och dömd rätt att överklaga tingsrättens dom?

Hej, Jag bliv upprörd, arg, frostrerad pga, att min dotter ça 16 år bliv polisanmäld av * med olaga hot. Men under rättegången jag rökte upp händerna till domare att få ord angående * och sade att han också har en kriminellt bakgrund som pedofil. Domare frågade mig (arg) om jag på pekar/kalla på den här * en pedofil?. Jag svarade honom att det är inte jag som på pekar på honom, utan det är media som avslöjat honom.... Efter att jag bliv "slängd " från salen fick vita av min dotters advokat att domstolen har skickat mig bötter på 20000kr, trots att det var ingen lögn utan vad som stå i media. Har man rätt överklaga domen? Och bevisa att det var inget (förtal) utan sanning oavsett hur gick anmälan mot *. Tack. Hoppas att få nåt svar. Väldigt bekymrad pappa. Jag erkänner att det var fel och reagerar så unde rätte gång, men det kändes orättvist mot min dotter. Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går att överklaga domen mot din dotter i tingsrätten. Reglerna om processen i rättegång finns i rättegångsbalken (RB).


Har en tilltalad och dömd rätt att överklaga?

Din dotter är tilltalad i målet, vilket innebär att hon är misstänkt för brott. Jag tolkar det som att hon har dömts till böter i tingsrätten. Som tilltalad har man rätt att överklaga en dom om man är missnöjd med tingsrättens dom. Överklagan sker då till hovrätten. Hur man överklagar framgår av en bilaga till tingsrättens avgörande.

Överklagande av en part ska ske skriftligt och ska ha kommit till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51 kap. 1 § RB). Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det och alla handlingar i målet till hovrätten.

Det ställs krav på vilka uppgifter ett överklagande ska innehålla (51 kap. 4 § RB). Ibland kan det krävas prövningstillstånd för att en dom ska tas upp i hovrätten, och i sådana fall hovrätten besluta om sådant tillstånd ska meddelas (51 kap. 7 a § RB). Om tillståndet beviljas, eller om det inte behövs, ska motparten delges (51 kap. 8 § RB).


Sammanfattning och rådgivning

Det är möjligt att överklaga tingsrätten dom och få målet prövat i hovrätten, förutsatt att handlingarna skickas in skriftligt till tingsrätten inom tre veckor, samt att prövningstillstånd meddelas (om det behövs).

Jag råder er även att läsa mer på Sveriges Domstolars hemsida, där det finns mer detaljerad information om att överklaga till hovrätten (se här).


Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du  välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra jurister (boka tid här).

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo