Har man som provanställd rätt till sjuklön vid sjukskrivning, och kan en arbetsgivare avskeda en provanställd på grund av sjukskrivning?

Hej!

Jag har börjat min provanställning den 2 augusti. Provanställning är 6 månader. Idag fick jag veta att jag har en tumör och måste göra operation så fort som möjligt. Läkaren bokade operation den 1 september. Jag ska bli sjuksriven minst 3- 5 veckor. Jag undrar om jag har rätt till sjuklön om jag jobbar från 2 augusti till 31 augusti och blir sjukskriven den 1 september? Kan arbetsgivare avskeda mig när får veta att jag kommer inte kunna jobba så länge?

Innan det hade jag fastjobb och sagt upp mig själv på grund av detta nya jobb, men då visste jag inte att jag är sjuk. Jag vet inte just nu vad göra att inte hamna i stora ekonomiska problem.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du har en provanställning på 6 månader som började 2 augusti. Du kommer att behöva vara sjukskriven, och du undrar om du har rätt till sjuklön från 1 september. Jag tolkar det som att du även undrar om din arbetsgivare har rätt att avskeda dig på grund av att du inte kommer kunna arbeta från 1 september.

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i lag om anställningsskydd (LAS) samt lag om sjuklön (LOS). Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler, för att sedan använda dem för att besvara din fråga. Jag kommer även skriva med en kort sammanfattning i slutet av mitt svar.

När har en anställd rätt till sjuklön?
Rätt till sjuklön inträder dagen då en anställd börjar arbeta hos arbetsgivaren (3 § LOS). Detta gäller dock om personen i fråga har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som sträcker sig längre än 1 månad. Om det gäller kortare anställning än 1 månad, så finns egentligen inte denna rätt, om inte den anställde arbetat på arbetsplatsen i 14 dagar. Det krävs dessutom att den anställdes arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom (4 § LOS). Då du har en provanställning som sträcker sig i 6 månader, så har du rätt till sjuklön från den dag som du börjar arbeta på arbetsplatsen. Eftersom din operation kommer att göra att din arbetsförmåga blir nedsatt, så har du rätt till sjuklön till följd av denna. Arbetsgivaren ska då ge ut sjuklön från den första dagen då arbetsförmågan är nedsatt och efterföljande 13 dagar (7 § LOS). Du har alltså rätt till 14 dagar med sjuklön från din arbetsgivare från den dag din sjukskrivning påbörjas. För de resterande dagarna som du är sjukskriven, är det Försäkringskassan som ansvarar för att betala ut sjukpenning. Sådan sjukpenning måste dock du själv ansöka om för att eventuellt kunna få utbetald.

Kan en arbetsgivare avskeda en provanställd på grunda av sjukskrivning?
En provanställning som inte ska övergå till en tillsvidareanställning efter anställningstiden har löpt ut, måste meddelas till arbetstagaren senast vid anställningstidens slut (6 § 1 stycket LAS). Provanställningen kan också sägas upp i förtid, med eller utan uppsägningstid beroende på vad som är avtalat mellan arbetstagaren och arbetsgivaren (6 § 2 stycket LAS). I sådana fall ska detta meddelas arbetstagaren 14 dagar innan provanställningen ska upphöra (31 § LAS). Till skillnad från en tillsvidare- och visstidsanställning så behöver en arbetsgivare inte heller ange skäl om varför hen vill säga upp provanställningen.

Detta betyder att en provanställning ger ett mycket sämre skydd än vid tillsvidare- eller visstidsanställningar. Det innebär också, tyvärr, att din arbetsgivare har rätt att avsluta din provanställning på grund av att du kommer vara sjukskriven än längre tid.

Sammanfattning
Svaret på dina frågor är alltså att ja, du har rätt till 14 dagars sjuklön till följd av den operation som du ska genomföra. Men tyvärr har din arbetsgivare också rätt att avsluta din provanställning på grund av din kommande sjukskrivning. Då ska arbetsgivaren meddela dig detta 14 dagar innan provanställningen ska upphöra. Om din sjukskrivning påbörjats innan din provanställning är meddelad att upphöra, så har du rätt till sjuklön för den tid du arbetar innan din anställning tar slut.


Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Har du fler funderingar kring detta, eller andra frågor, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,


Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000