Har man rätt till sin egen konst vid bodelning?

2020-04-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej, undrar om man har egen rätt till sin konst när man gör en bodelning. Om man själv har skapat konst Igår detta då i bodelningen? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord gäller dock istället för lagen om ett sådant avtal har ingåtts.

Vad som ska ingå i en bodelning

Allt som är giftorättsgods ingår i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom en make har så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att en egendom ska vara enskild egendom krävs att ett villkor eller äktenskapsförord föreligger (7 kap. 2 § ÄktB).

Personlig egendom som kan undantas

I ditt fall har du egna målningar vilka skulle kunna utgör personlig egendom som inte ska ingå i bodelningen (10 kap. 2 § ÄktB). En make får nämligen i skälig omfattning undanta egendom som är uteslutande till den ena makens personliga bruk.

Svaret på denna fråga beror på vad som anses skäligt. Vilket värde som anses skäligt beror till exempel på vilken levnadsstandard ni har. Om ni båda tar undan viss egendom som används uteslutande för personligt bruk kan det göra att egendom till ett högre värde kan accepteras att undantas. Om däremot egendomen har ett betydande värde, men som i förhållande till er ekonomiska standard inte anses vara oskäligt kan det vara okej att undanta egendomen från bodelningen.

Frågan är alltså om det kan anses rimligt att undanta egendomen utan stor orättvisa vid bodelningen. Är dina målningar värda mycket kommer de troligtvis inte kunna undantas. Om din make märkbart skulle missgynnas av att egendomen undantas kommer den att ingå i bodelningen även om den uteslutande är till för personligt bruk.

På grund av att jag varken vet värdet på målningarna eller hur er situation ser ut i övrigt har jag inget konkret svar, men jag hoppas att du kan dra dina egna slutsatser utifrån svaret.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2772)
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?
2021-03-31 Bodelning - ingår bilar och pengar?

Alla besvarade frågor (91059)