Om rätt till lön under uppsägningstiden

FRÅGA
<p>&lt;p&gt;Hej! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jag har nyligen sagt upp mig, chefen blev lite irriterad och sa därför att jag tycker du jobbar denna veckan sen kan du gå hem. Jag vill jobba min uppsägningstid ut, om han vägrar är han då tvungen att betala ut lönen för kommande veckor? Eller är jag tvungen att köra till jobbet och sätta mig ändå?&lt;/p&gt;</p>
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till lön under din uppsägningstid oavsett om du jobbar eller inte.

Regler om lön under uppsägningstid hittas i lagen om anställningsskydd. I lagen sägs att en anställd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om den anställde inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (12 § lag om anställningsskydd). Det innebär att han ska betala ut lön till dig under din uppsägningstid, han slipper inte det bara för att han inte ger några arbetsuppgifter.

Det ska dock tilläggas att om man inte står till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden kan arbetsgivaren göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under samma tid har fått genom en annan anställning. Arbetsgivaren kan även göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat (13 § lagen om anställningsskydd). Det är arbetsgivaren som måste bevisa att den anställde har haft en annan inkomst eller skulle kunna haft en annan inkomst under uppsägningstiden.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll