FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/01/2023

Har man rätt till inköp av mobiltelefon när man har bistånd enligt 4:1 SoL?

Hej! Finns det någon lagtext som säger något om människans rätt att kommunicera? Och vilka typer av kommunikation det omfattas av? Jag ställer frågan mot bakgrund av att jag går på försörjningsstöd hos socialtjänsten och har ingen mobiltelefon. Jag har ansökt om mobiltelefon men fått avslag med motivering att jag har en dator i mitt hem och kan kommunicera genom mail, eller gå ner till biblioteket och kommunicera genom deras datorer där. Nu behöver jag veta om socialtjänsten har brutit mot några fler lagar än regeringsformen 1kap 2§ och socialtjänstlagen 1kap 1§ 3kap 1§ Och synnerligen om det finns någon lag som handlar om just människans rätt att kommunicera genom tal.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och även regeringsformen (RF).


Vad gäller i ditt fall?


Du har uppfyllt de kraven som krävs för försörjningsstöd och därmed fått rätt till försörjningsstöd, 4:1 SoL. Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt är det i 4:1 SoL som rör inköp av en telefon (det vill säga tillfälliga kostnader). Du har rätt till att uppnå en skälig levnadsnivå av biståndet, 4:1 4st SoL. Det är smart att argumentera för att du behöver telefonen för att uppnå en skälig levnadsnivå av biståndet. Exempelvis att det gör det jobbigt för dig att kommunicera med din familj utan telefon.


Det som tyder på att du bör ha rätt till en telefon är att försörjningsstöd ska lämnas för skäliga kostnader för telefon, 4:3 1st 1p SoL. Om du har rätt till löpande kostnader av en telefon bör du även ha rätt att faktiskt få ha en telefon.


Vad gäller för 1:2 RF och 1:1 och 3:1 SoL?


1:2 RF och 1:1 SoL är målnormer, det vill säga regler som handlar om olika mål som staten ska försöka nå.


1:2 RF säger bland annat att “Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” och “den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”.


Detta är bara mål som finns i grundlagen som ska prägla rätten. 1:1 SoL kopplar till 1:2 RF och ger målet för SoL som lag. Dessa påståenden är inte rättsligt bindande men skulle kunna användas i en argumentation till varför du har rätt till telefon enligt 4:1 SoL.


3:1 SoL säger bara vad socialtjänsten har för uppgifter och är inte relevant i ditt fall.


Vad kan du göra nu?


Mitt första tips är att du kontaktar socialnämnden och förklarar att du behöver en telefon för att uppnå en skälig levnadsstandard. Du kan då förklara utifrån de lagarna som jag använt ovan. Förhoppningsvis vill de hjälpa dig då och godta ditt krav.


Om de fortsatt inte vill ge dig ersättning för telefon rekommenderar jag överklagan till allmän förvaltningsdomstol. Eftersom nämnden har meddelat beslut gällande ditt försörjningsstöd enligt 4:1 SoL kan du överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol, 16:3 SoL.


Vi på Lawline kan hjälpa dig med att framställa en överklagan. Du kan då boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig ytterligare i en framställan av överklagan.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”