FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/09/2022

Har man rätt till försörjningsstöd, trots att man dricker?

Jag dricker öl måttligt. Min socialsekreterare hotar att avsluta mitt ärende om jag inte slutar helt. Jag har haft säsongsjobb som fungerat perfekt. Har hon rätt att kräva noll-tolerans med hot om att stoppa mitt frsöjningsstöd? (Jag är sjukskriven sedan 200 ca, men valt att ta prject-jobb som passar min situation. Nu har jag fått ultimatum: Bli helt alkoholfri eller glöm oss. Har hon rätt att ställa det kravet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är socialtjänstlagen (SOL) som reglerar frågor om villkor för utbetalning av försörjningsstöd. Sedan kompletteras reglerna med rättsfall.  

Har man rätt till försörjningsstöd, trots att man dricker? 

En person som inte kan försörja sig själv har rätt till bistånd av socialnämnden i den kommun personen är folkbokfört i (4:1 1 st. SOL). Vidare har man rätt till försörjningsstöd, om man är arbetsför och står till arbetsmarknadens förfogande (4:1 2 st. SOL). Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå (4:1 4 st. SOL). 

Även om man exempelvis försummar en uppgjord behandlingsplanering har man ändå rätt till försörjningsstöd. Vidare får en missbrukare inte heller vägras försörjningsstöd, trots att missbrukaren inte deltar i sin rehabilitering (RÅ 2009 ref. 103) eller inkommer med drogtester (JO den 21 december 2018, dnr 2121–2017). Att du exempelvis dricker öl bör därför inte kunna leda till att du inte ska få försörjningsstöd, även om du vore en missbrukare.  

Kan omständigheterna i ett ärende påverka hur utbetalningen av försörjningsstödet görs? 

Vanligen betalas ekonomiskt bistånd ut månadsvis och direkt till mottagaren. En kommuns socialnämnden kan dock bestämma att utbetalningar ska göras i form av rekvisitioner eller matkuponger, men detta bör endast göras i yttersta undantagsfall om mycket speciella omständigheter föreligger (allmänna råd till SOSFS 2013:1). Vidare har även JO uttalat att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet, vilket betyder att mottagaren själv bör få bestämma över hur pengarna han eller hon får in ska användas (JO beslut 2011-12-12, dnr 5261–2011). 

Det ovan sagda betyder följande. Om du exempelvis skulle spendera hela ditt bistånd på att köpa alkohol så att pengarna inte räckte till övriga utgifter som hyra och mat, så kan en sådan omständighet motivera att biståndet utbetalas genom matkuponger. Skulle man däremot betala alla sina utgifter, så bör man kunna få vanliga månatliga utbetalningar. Då jag inte känner till din situation kan jag inte uttala mig närmare om hur utbetalningen kan komma att se ut i ditt fall. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är att du har rätt till försörjningsstöd om du inte kan försörja dig själv. Biståndet ska nämligen säkra en skälig levnadsnivå. Även du skulle vara en missbrukare, så skulle du fortfarande ha rätt till bistånd, oavsett om du deltar i din egen rehabilitering. Är det vidare så att du lever normalt och betalar dina räkningar, så bör du få vanliga månatliga utbetalningar. Annars kan det vara så att du får matkuponger som gör att du inte kan använda pengarna på att köpa exempelvis öl eller vin. Eftersom jag inte känner till din situation, så kan jag inte heller uttala mig om hur en utbetalning kan komma att se ut för dig. Du bör därför inte bli orolig över att förlora ditt bistånd. Skulle det hända, så rekommenderar jag att du överklagar ett beslut som drar in ditt bistånd. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”