Har man rätt till arbetsförmåner om man blir arbetsbefriad?

FRÅGA
Om man blir arbetsfebriad med lön och anställningen fortlöper under tiden, får man ta del av förmåner som finns på företaget, tex friskvårdsbidrag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har jag rätt till arbetsförmåner?

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i 12 § Lagen om anställningsskydd (LAS). 12 § anger att en arbetstagare som blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner, ÄVEN om arbetstagaren blir arbetsbefriad. Din anställning upphör först efter uppsägningstiden, 4§ 1 st LAS.
Anledningen till denna regel är att även om arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete, så ska du fortfarande bli ersatt för det arbete som hade utförts. Grundregeln är alltså att anställningen ska löpa på precis som vanligt under uppsägningstiden och att ersättningen ska vara samma, oavsett om arbetstagaren utför arbetet eller inte.

Finns det något undantag?

Det kan stå i ditt kollektivavtal att du inte har rätt till dessa förmåner under uppsägningstiden. Om detta anges, då gäller det som står i kollektivavtalet, 2§ 3 st LAS.

Jag kan tyvärr inte svara om detta står i ditt kollektivavtal då det inte framgår i din fråga inom vilken bransch du arbetar i, och kollektivavtalen ser olika ut. Mitt råd är därför att du själv kollar vad som står i just ditt kollektivavtal.

Hur kollar jag det?

Du kan kontakta facket om du är fackligt ansluten, och där kan du fråga vad som gäller för din anställning.

Är du däremot inte fackligt ansluten så kan ett kollektivavtal i vissa fall ändå gälla. Detta står då i ditt anställningsavtal, då är också kollektivavtalet hänvisat iså fall. Men mitt råd till dig är att fråga din arbetsgivare om detta. Du kan då få kollektivavtalet av din arbetsgivare.

Sedan får du läsa igenom kollektivavtalet och ta reda på om det finns någon särskild regel i det som

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1207)
2019-03-23 Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist
2019-03-22 Måste jag ange ny arbetsgivare för min nuvarande vid uppsägning?
2019-03-21 Göra avdrag i slutlönen
2019-03-20 Måste jag informera min arbetsgivare om min son startar konkurrerande verksamhet? Vad kan jag få för problem?

Alla besvarade frågor (66986)