Har man rätt att hämta upp barn trots att det är parkeringsförbud?

2019-03-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, min sambo parkerade bilen i 5 minuter för att hämta barnen där det var parkeringsförbud. Är p-boten korrekt utfärdad? Har man inte rätt att hämta upp barnen trots att det är parkeringsförbud?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Enligt lagen om parkeringsavgift 1-2 §§ är kan man bli skyldig att erlägga parkeringsavgift vid överträdelser som rör "parkering". Alltså måste vi bestämma om det fallet du beskriver kan falla innanför begreppet "parkering".

I förordningen om vägtrafikdefinitioner definieras "parkering" som en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än

a) som föranleds av trafikförhållandena,

b) som sker för att undvika fara eller,

c) som sker för genomföra av- eller pålastning av gods.

I min mening fångas inte den situationen du beskriver in av någon av dessa definitioner. Alltså gällde det en "parkering" och det var korrekt att utfärda p-bot.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (383)
2020-02-28 Parkeringsbot
2020-02-26 Fråga om giltigheten av en kontrollavgift
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift

Alla besvarade frågor (77538)