Har man rätt att få tillbaka saker som man lämnat hos annan?

FRÅGA
Hej. Jag borde hos mitt ex i 2 månader det slut mellan oss nu . Jag har kvar saker hos henne har jag rätt på något sätt få tbx de? Jag har aldrig varit skriven hos henne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) och i viss mån även brottsbalken.

Olovligt förfogande

Innan jag går in på dina rättsliga möjligheter vill jag påpeka att sakerna som du har kvar hos ditt ex fortfarande är din egendom. Om ditt ex exempelvis skulle göra något med din egendom kan hon ha begått ett brott. Om en person innehar annans egendom med tillåtelse, men däremot vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt brottsbalken 10 kap. 4 §.

Dina saker befann sig hos ditt ex med din tillåtelse inledningsvis. Nu vill du ha tillbaka dem. Jag råder dig därför att kontakta ditt ex och förklarar att du vill hämta tillbaka dina saker. Om hon inte låter dig få tillbaka sakerna kan det anses utgöra en sådan åtgärd av henne att ett brott anses ha begåtts.

Särskild handräckning

För att snabbt få tillbaka dina saker på rättslig väg kan du ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att få tillbaka dina saker som ditt ex eventuellt vägrar lämna tillbaka. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om ansökan bifalls kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att få tillbaka dina saker. I din ansökan krävs att du kan bevisa att du äger sakerna genom t.ex. köpeavtal, fotografier eller andra dokument. Mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
62Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-30 10:07
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (415)
2019-10-21 Handräckning vid utebliven leverans av vara
2019-10-13 Vilken information är jag skyldig att lämna till Kronofogdemyndigheten vid utmätning; löneutmätning?
2019-09-30 Finns det någon preskriptionstid för när man måste bestrida en faktura?
2019-09-29 Hur driver man in pengar som en köpare vägrar betala?

Alla besvarade frågor (73866)