Har man rätt att få se bouppteckning och testamente?

Hej hur kan man få rätt att se boupptäckningspapper från min pappas bortgång så som skulder och tillgångar som dom hade tillsammans när han dog Dom var gifta men inga barn tillsammans,bara på min pappas sida.Hans fru stod för ett hus som ej togs upp i bouppteckningen som tillgångar,den fanns på Åland.Det var min pappa som byggde den.Hon sålde den efter min pappas död men kom aldrig upp som en tillgång när hon sålde det.Vad har vi för rätt?Vi är 3 barn efter pappa.Kan man få se testamentet?och bouppteckningen på skulder och tillgångar som dom hade tillsammans då pappa dog?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har ni rätt att få se bouppteckningen?

När någon dör ska en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket (20 kap. 1 och 5 §§ ärvdabalken (ÄB)). När bouppteckningen anländer till Skatteverket kommer den anses som inkommen och blir på så vis en allmän handling (2 kap. 4 och 9 §§ tryckfrihetsförordningen (TF)). En allmän handling kan som huvudregel begäras ut av vem som helst, så länge den inte är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen (2 kap. 1 och 2 §§ TF). Gällande bouppteckning finns inte någon sekretessbestämmelse,  varför ni har rätt att begära ut bouppteckningen från Skatteverket.

Har ni rätt att få se testamentet?

Om ett testamente finns ska den skickas in till Skatteverket samtidigt som bouppteckningen (20 kap. 5 § ÄB). Testamentet kommer, på samma sätt som bouppteckningen, att bli en allmän handling som alla har rätt att ta del av (2 kap. 1 och 2 §§ TF). Ni kan på så vis även här vända er till Skatteverket för att begära ut testamentet. 

Sammanfattning

Då såväl bouppteckningen som testamentet blir allmänna handlingar när de anländer till Skatteverket, har ni rätt att ta del av dem. Min rekommendation är därför att ni vänder et till Skatteverket och begär att få ut handlingarna. 

Jag hoppas att du/ni fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000