FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott15/04/2017

Har man rätt att få körkortstillstånd igen utan att lämna några prover om det gått 5 år sedan dom för trafikbrott?

Hej!

Jag blev under sommaren 2013 misstänkt för 2 fall av grovt rattfylleri, ett av normalgraden samt två fall av grov olovlig körning.

Blev sedermera i november samma år dömd för dessa förseelser.

Min fråga är att förutsatt att jag inte döms för någon ny brottslighet fram till november 2018 (då det gått 5 år sedan domen) har jag då rätt att få tillbaka mitt körkortstillstånd utan att behöva lämna leverprover, urinprover mm?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid en ansökan om körkortstillstånd finns i Körkortslagen, den hittar du här.

Enligt Körkortslagens 3 kap. 2§ får körkortstillstånd endast ges till någon som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett fordon som kräver körkort. För att en person ska anses lämplig som förare med hänsyn till hens personliga förhållanden krävs att personen är pålitlig i nykterhetshänseende och att det i övrigt kan antas att personen kommer att följa alla trafikregler.

Enligt Körkortslagens 3 kap. 3§ är en person som ansöker om körkortstillstånd skyldig att lämna eventuella blodprov, urinprov etc. som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna bedöma om den sökande kan anses vara en lämplig förare eller inte.

Eftersom du skriver att du tidigare dömts för ett antal grova trafikbrott finns det tyvärr en risk att Transportstyrelsen, när du ansöker om körkortstillstånd, bedömer att de behöver blodprov eller liknande från dig för att kunna avgöra om du uppfyller lagens lämplighetskrav. Om Transportstyrelsen gör en sådan bedömning är du skyldig att lämna in de blodprov, urinprov eller liknande som de kräver.

Svaret på din fråga är alltså som utgångspunkt nej, även om det gått 5 år sedan din dom så har Transportstyrelsen ändå rätt att kräva att du lämnar urinprov eller liknande ifall Transportstyrelsen anser att det är nödvändigt i deras lämplighetsbedömning.

Att du inte har dömts för någon ny brottslighet på 5 år skulle dock såklart kunna bidra till att Transportstyrelsen inte alls anser att det är nödvändigt att kräva in några provresultat. Att du inte har begått någon ny brottslighet under en längre tid skulle också kunna tala för att du inte behöver genomföra lika många prover i det fall Transportstyrelsen ändå kräver att du ska genomföra vissa prover.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Lycka till!

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo