Har man haft uppsåt till olovlig körning om att man inte förstod att körningen varit olovlig?

2020-03-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag dömdes för grovt rattfylleri efter att jag jag var dumsnäll mot en tjej som bad mig skjutsa henne trots att både hon och jag visste att jag inte var nykter. Detta skedde i en liten by som jag kommer ifrån. Jag ångrar det extremt mycket. Jag har haft villkorat körkort i två år. Jag hamnade i en poliskontroll nyligen och jag gav polisen mitt körkort. Då säger polisen att mitt körkort inte är giltigt. Jag blev chockad över det. Men nu i efterhand så fattar jag ju att jag har gått och trott att mitt körkort gällde till den 21 mars eftersom jag satte in mitt alkolås den 21 mars 2018. Men datumet gällde från det att jag blev beviljad alkolås och det datumet var från den 17 februari 2018. Jag sa till polisen att jag erkände att jag har uppfattat datumet fel. Och nu har jag fått hem strafföreläggande från åklagarmyndigheten Nord om att jag har begått brottet olovlig körning med uppsåt. Men jag känner att jag inte har gjort det med uppsåt då jag missuppfattat datumet. Jag var så lycklig över att den här perioden skulle vara slut. Att få gå vidare efter den dumma handlingen jag gjorde då jag körde rattfull, men nu är jag ledsen. Jag har också fått papper från transportstyrelsen där det står att jag inte just nu uppfyller de personliga kraven för körkortstillstånd och att de överväger att avslå min ansökan Att få tillbaka körkortet. Snälla hjälp, vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan välja att inte godkänna strafföreläggandet
Att godkänna ett strafföreläggande är frivilligt. Åklagaren ger ett strafföreläggande istället för att väcka åtal när böter ingår i straffskalan eller när det är uppenbart att en domstol skulle döma dig till villkorlig dom (48 kap. 4 § rättegångsbalken). Men det finns alltid en rätt att inte godkänna strafföreläggandet och istället välja en domstolsprövning av brottet.

Vad menas med uppsåt i fråga om olovlig körning?
I fråga om olovlig körning måste man som du korrekt noterat ha uppsåt till att ha kört bilen olovligen. Vad som menas med uppsåt till olovlig körning har genom olika rättsfall kunnat sammanfattas på följande sätt:

1. Åklagaren måste visa att du varit medveten om att körningen skett olovligen. Om du har en trovärdig förklaring till varför du inte varit medveten om att körningen varit olovlig, dvs det framstår som troligt att du faktiskt inte förstått det, så är villkoret inte uppfyllt.
2. Åklagaren måste visa att du skulle ha kört även om du varit medveten om att körningen varit olovlig. Är det troligt att du inte varit medveten om att körningen skett olovligen måste åklagaren istället visa att du hade kört även om du vetat om det.

För att illustrera hur domstolen har dömt i fråga om uppsåt kommer jag också ge några exempel på några domar från Hovrätten och Högsta domstolen:

- En man hade inte läst en dom (som behandlade återkallelse av körkortet) ordentligt eftersom han bara ville "glömma" händelsen, och Högsta domstolen menade att det inte var visat att han hade haft uppsåt (se rättsfallet NJA 1993 s. 157).
- En man hade inte kollat upp hur mycket släpvagnen tillsammans med bilen vägde, utan bara godtagit sin väns uppgifter, och Hovrätten slog fast att det inte var visat att han haft uppsåt (se rättsfallet RH 2000:85).
- En man påstod att han inte fattade att körkortet inte börjar gälla förrän man fått det i handen och att han helt enkelt inte reflekterat över att han inte haft behörighet att köra exempelvis lastbilar, något Hovrätten inte ansåg trovärdigt och dömde honom för olovlig körning (se rättsfallet RH 1995:48).

Vad ska du säga till Transportstyrelsen?
Transportstyrelsen lägger vikt vid att man som förare är lämplig i personligt hänseende (3 kap. 2 § andra stycket körkortslagen). Denna bedömning tar dels hänsyn till huruvida du kan komma att respektera trafikregler. Att man gör sig skyldig till olovlig körning är alltså något som tyder på att man inte är personligt lämpad för körkort.

Vad du ska uppge till Transportstyrelsen är alla omständigheter som talar för motsatsen. Du ska dels berätta varför du misstänks för olovlig körning, dvs att du helt enkelt missuppfattade vilket datum du skulle utgå ifrån och att du därför inte hade uppsåt till det. Du ska också förklara att du under dessa två år inte gjort dig skyldig till några trafikbrott, och att dina provresultat och läkarintyg inte tyder på något alkoholmissbruk, just för att du gärna velat göra rätt för dig för att återfå Transportstyrelsens förtroende. Du kan även beskriva din livssituation, om du exempelvis har fast arbete och lever under ordnande förhållanden i övrigt och att detta innebär att det inte vore rimligt att du skulle äventyra detta med att begå trafikbrott.

Sammanfattning - vad ska du göra?
Jag rekommenderar att du inte godkänner strafföreläggandet. Utifrån de rättsfall jag läst verkar det som att det finns en möjlighet för dig att framgångsrikt invända att du tänkt fel kring datumen, dvs av misstag antagit att det räknades från den dagen du satte in alkohollåset. Jag kan däremot inte garantera något, utan det enda jag kan säga är bara att det iallafall kan finnas en chans och att det är värt att pröva.

För Transportstyrelsen ska du förklara saken på samma sätt; dvs, att du av oaktsamhet tänkt helt fel kring datumen. Du ska även uppge alla omständigheter som tyder på att du kommer vara en lämplig förare, exempelvis genom att peka på att du under prövotiden inte begått övriga trafikbrott, att dina provresultat och läkarintyg inte tyder på alkoholmissbruk samt att du lever under ordnade förhållanden. Skulle Transportstyrelsen ändå att avslå din ansökan om att få tillbaka körkortet ska du överklaga beslutet med hänvisning till samma grunder.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1003)
2020-09-19 Mobil och kameraanvändning vid bilkörning
2020-09-17 Jag var osäker på hastigheten och körde förbi en fartkamera under min prövotid, vad händer nu?
2020-09-12 Kan jag bli dömd för rattfylleri?
2020-09-10 Får jag indraget körkort under prövotiden på grund av fortkörning?

Alla besvarade frågor (84171)