Har man ångerrätt i samband med ett restaurangbesök?

2021-07-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Har jag rätt att utnyttja ångerrätt på en resturang om jag beställer mat och blir missnöjd? Kan jag då vägra att äta maten och gå bort från lokalen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du har ångerrätt i samband med köp vid restaurangbesök. Bestämmelser om ångerrätt regleras i lag (2005:59) om distansavtal och köp utanför butik (hädanefter distansavtalslagen). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När har konsumenter en lagstadgad ångerrätt?

Enligt svensk rätt har konsumenter, i samband med vissa typer av köp, en lagstadgad ångerrätt. Denna gäller, med vissa undantag, vid så kallade distansköp (2 kapitlet 10 och 11 §§ distansavtalslagen). Detta innebär att konsumenter har en lagstadgad ångerrätt endast i samband med köp som görs på distans, det vill säga som görs inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, och köp som görs utanför en näringsidkares affärslokaler (1 kapitlet 1 och 2 §§ distansavtalslagen).

Att det inom svensk rätt finns en lagstadgad ångerrätt vid distansköp härrör ur att lagstiftaren ansett det behövas då konsumenten inte har en möjlighet att se varan innan avtalet ingås. Av samma anledning finns det ingen lagstadgad ångerrätt i samband med andra typer av köp. Observera att den lagstadgade ångerrätten måste särskiljas från "öppet köp". Det är fullt möjligt för en näringsidkare och en konsument att avtala om att konsumenten ska få en viss ångerfrist. Att som näringsidkare erbjuda "öppet köp" är dock frivilligt.

Vad gäller i ditt fall?

Restaurangbesök omfattas inte av distansavtalslagens tillämpningsområde och du har därmed inte någon ångerrätt i samband med ett köp vid ett sådant. Vilka rättigheter du har som konsument i samband med restaurangbesök kan du läsa närmare om på Konsumentverkets hemsida. Där kan du, exempelvis, läsa att du kan bli kompenserad av den aktuella restaurangen i vissa situationer. Du kan, till exempel, bli kompenserad i det fall det är något fel med den beställda maten. Observera dock att det, i så fall, måste vara något faktiskt fel på maten, det räcker, exempelvis, inte att du inte tycker den är tillräckligt god.

Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att du kan ta reda på om du har ångerrätt i en viss konsumentsituation genom ett, mycket hjälpsamt, verktyg på Konsumentverkets hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?