Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

2021-02-28 i Underhåll
FRÅGA
Jag och min man är fortfarande gifta men lever i sär, vi bor alltså åtskilda i varsitt hus och delar ingen ekonomi, är jag ändå underhållskylldig gentemot min man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Makars underhållsskyldighet gentemot varandra regleras i 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. Av lagrummet framgår att makarna, var och en efter sin förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. En konsekvens av paragrafens utformning är att den maken med den högsta inkomsten får täcka en större del av dessa gemensamma och personliga utgifter.

Om makarna inte varaktigt bor tillsammans försvinner inte denna underhållsskyldighet. Det framgår av 6 kap. 6 § äktenskapsbalken att den ena maken i en sådan situation ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken.

Svaret på din fråga blir därmed att du fortfarande kan vara underhållsskyldig gentemot din man, även om ni inte varaktigt bor tillsammans.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96611)