Har "låtsas" barn legal arvsrätt?

2016-03-31 i Arvsordning
FRÅGA
1.Vi är 3 bröder och våran mor avlider och har inte något testamente. 2.Våran avlidne mor har ett hus. 3.1 av bröderna har 2 låtsas barn (ej bröstarvinge och ej särkullsbarn). Barnen är inte hans enligt lagen, brodern har även en sambo.4.Brodern med de 2 låtsas barnen avlider innan deras mors bodelning skett. 5. Brodern testamenterar allt till sin sambo och de 2 bonus barnen. Fråga 1: Får bonus barnen någon del i sin bonus Farmors hus? Fråga 2: Får sambon någon del i huset. Fråga 3: Om nej på fråga 1 och fråga 2 vad händer med den döde broderns del i arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person avlider blir det aktuellt att fördela den avlidnes egendom mellan de arvsberättigade. Det finns tre arvsklasser som reglerar i vilken ordning arvet ska utdelas. I den första arvsklassen finns bröstarvingar, i den andra finns den avlidnes föräldrar och syskon och i den tredje, finns bland annat mor och farföräldrar.

När/om bröstarvingarna går bort så ska deras bröstarvingar stå på tur i arvsordningen. Arvet "rinner" nedåt i generationerna. Frågan blir här, om "låtsas" barnen är att anse som bröstarvingar? I 2 kap. 1 § ärvdabalken kan man läsa att bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar. Denna definition utesluter "låsas" barnen ur farmoderns arv.

Sambon har ingen plats i arvsordningen, vad gäller er moders arv.

Den döde brodern kan bara ta emot ett arv om han lever. I detta fall har han inte heller några barn eller barnbarn som arvet kan "rinna" ned på. Arvet fördelas därför på resterande arvsberättigade enligt den legala arvsordningen. I detta fall, de två andra bröderna

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1567)
2021-02-27 Kan man ärva aktier?
2021-02-27 Om jag och mitt barn dör samtidigt, vem ärver om mina föräldrar inte lever?
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?

Alla besvarade frågor (89654)