Har Kronofogden rätt att utmäta min egendom för min sambos skulder?

FRÅGA
HejJag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med? För ett år sedan var allt jättebra i mitt liv. Jag hade ett bra jobb, många vänner och hade dessutom hittat kärleken i mitt liv. Kärleken och jag flyttade ihop och i några månader hade vi det också bra ihop men sedan gick allt utför. Det började med att det kom inkassobrev från olika inkassoföretag och sedan kom brev från Kronofogden till min sambo. Jag frågade honom givetvis om vad breven gällde men han tog bara med sig breven och sa att det inte angick mig. En dag så kom Kronofogdemyndigheten hem till oss och sa att de hade rätt att utmäta vårt hem. De tog en massa möbler och inventarier som vi har i vårt gemensamma hem. De tog t.o.m. mitt smyckeskrin med smycken som tillhör mig och som jag har köpt eller fått i gåva av släkt och vänner. Jag blev givetvis väldigt upprörd över detta och undrar därför om Kronofogdemyndigheten verkligen har rätt att göra så här? Har de verkligen rätt att ta mina saker, ex. smyckena, som jag äger? Finns det något jag kan göra för att hindra detta? Jag undrar också vilka relevanta lagrum som mitt fall berör.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör utmätning. Aktuella bestämmelser för att besvara din fråga återfinns i Utsökningsbalk (1981:774) (UB)

Vid en utmätning är huvudregeln att enbart den egendom som antas tillhöra gäldenären (dvs. den betalningsskyldige) får utmätas av Kronofogden (4 kap 17 § UB). All egendom som gäldenären har i sin besittning antas tillhöra hen. (4 kap 18 § UB)

Alltså, all egendom som ni har i ert gemensamma hem antas tillhöra din sambo och är således utmätbar egendom, såvida inte du kan visa att en specifik egendom tillhör dig. Du som rätta ägaren av en egendom måste alltså göra en invändning och uppvisa kvitto/gåvobrev eller annan stödbevisning för att egendomen istället ska antas tillhöra dig. Kanske finns det gåvobrev eller någon slags stämpel i dina smycken som du kan uppvisa som stöd för detta?

Det är självklart en väldigt beklaglig situation för din del. Kronofogden har långtgående befogenheter vid utmätning, vilket tyvärr gör att du som sammanbor med den betalningsskyldige drabbas också.

Hoppas att du fått vägledning genom mitt svar!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (449)
2020-07-27 Återbetalning av lån
2020-07-14 Kan Kronofogden utmäta egendom som jag inte äger?
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?

Alla besvarade frågor (82723)