Har köparen någon ångerrätt?

2018-10-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej har en fråga, jag sålde en sak och fick betalt och köparen har inte hämtat på 6 månader, och nu vill den ha sina pengar tillbaka, fins det någon lag som säger att jag måste ge tillbaka pengarna? Har sagt till om att den ska hämtas också.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om du sålt saken i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Därför kommer jag utreda båda. Har du sålt saken i egenskap av privatperson eller i egenskap av näringsidkare till en annan näringsidkare är köplagen (KöpL) tillämplig. Har du däremot sålt den i egenskap av näringsidkare till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Om köplagen ska tillämpas…

Köplagen är dispositiv, vilket betyder att avtal gäller i första hand. Har ni avtalat om vad som ska hända när köparen inte hämtar varan ska detta gälla före vad som anges i lagen.

Köparen har ingen rätt att kräva tillbaka pengarna

Såvida ni inte har avtalat om ångerrätt, föreligger inte detta. Det finns inget lagstöd i köplagen som ger köparen rätt att ångra sig.

Köparen är skyldig att hämta varan

Av 50 § 2p. KöpL följer en skyldighet för köparen att hämta eller ta emot varan. Uppfyller inte köparen sin skyldighet att hämta varan har du som säljare rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren och köparen insåg eller bort inse detta (55 § KöpL). Säljaren får vidare häva köpet om köparen inte inom en bestämd tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte är oskäligt kort hämtar eller tar emot varan då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har haft ett särskilt intresse att bli av med det hen har sålt (55 § 2 st. KöpL). Om köparen meddelar att hen inte kommer fullgöra köpet inom den bestämda tilläggstiden får säljaren häva köpet (55 § 3 st. KöpL).

Rätt till skadestånd

Säljaren har rätt till ersättning för den skada hen lider genom att köparen inte hämtar eller tar emot det hen har köpt om det framgår av avtalet eller omständigheterna att hen har ett särskilt intresse att bli av med det hen sålt om köparen inte visar att det har funnits ett hinder som legat utom hens kontroll. Av 57 § 4 st. KöpL följer att säljaren alltid har rätt till ersättning om avtalsbrottet eller förlusten beror på försummelse på köparen sida. Ersättning skulle exempelvis kunna omfatta eventuella kostnader för att förvara eller underhålla varan.

Säljaren måste lämna köparen meddelande om att hen häver köpet innan fullgörelse sker, dvs. innan köparen hämtar varan (59 § KöpL).

Om konsumentköplagen ska tillämpas…

Konsumentköplagen är tvingande, vilket betyder att ni inte kan avtala om sämre villkor än vad som stadgas i lag (3 § KKL). Det är däremot fritt att avtala om bättre villkor för konsumenten, exempelvis ångerrätt. Har ni dock inte avtalat om ångerrätt, föreligger ingen rätt för köparen att kräva tillbaka pengarna.

Sammanfattningsvis, det finns inget i lagen som ger köparen rätt att ångra köpet, varken i köplagen eller konsumentköplagen. Under förutsättning att ni inte har avtalat om att köparen har rätt att ångra köpet har du således ingen skyldighet att betala tillbaka köpeskillingen. Mitt råd till dig är att du återigen framför kravet på att köparen hämtar varan.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (709)
2019-02-28 Otydlig information vid avtal i konsumentförhållanden
2019-02-25 Får butiker sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum?
2019-02-17 När tillämpas distansavtalslagen?
2019-02-13 Ska skuld räknas bort från köpesumman?

Alla besvarade frågor (66986)