FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/11/2019

Har jag vårdnadsplikt och underhållsskyldighet för ett barn som är 22 år gammal?

hej! Min son är 22 år och bor hemma med mig, han har missbrukat och rört sig i kriminella kretsar i många år nu, men alltid klarat sig undan nåt straff. Tills nu! Han fick 2 månaders fängelse. Hade gärna sett minst ett halvår!

Nu ser jag detta som "min chans" att bli av med honom. Han kostar mig en förmögenhet att ha hemma.jag orkar verkligen inte mer! Är helt ensam i detta och vet inte var jag kan få hjälp nånstans. Tänker att när han sitter i fängelse så kanske nån där kan fånga upp honom och hjälpa till med det praktiska när han kommer ut såsom hjälp med nåt slags arbete och bidrag och nåt boende. Har inte råd och lust att få hem honom, han har sökt hundratals arbeten men får inget då han finns med i belastningsregistret

Dagar,veckor, månader går och inget händer. Jag kan inte sova och har ångest. Måste jag ta emot honom när han kommer ut? Och vem kan jag vända mig till?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att din son är 22 år och bor hemma hos dig. Jag tolkar din fråga som att du är ensam vårdnadshavare om din son och att du vill avsäga dig denna vårdnad. Reglerna kring vårdnad regleras i föräldrabalken (FB).

Vad säger lagen?

Vårdnad

Du har vårdnad om ett barn till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § FB). Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap. 2 § andra stycket FB). Du svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Underhållsskyldighet

Som förälder har man även en underhållsskyldighet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och din ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är du fortsatt underhållsskyldig men dock som längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Sammanfattning

Eftersom din son är 22 år gammal innebär detta att du varken har juridiskt vårdnadsansvar eller underhållsskyldighet. Du måste alltså inte ta emot honom men han bör få en möjlighet att hämta eventuell egendom som finns hos dig. Om en oönskad person befinner sig i din bostad så har du rätt att avvisa personen. Lämnar inte personen frivilligt kan du kontakta polisen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000