Har jag uppsägningstid som vikarie?

Jag har en tillsvidare anställning som undersköterska natt inom kommunal verksamhet. Arbetar nu som vikarie samordnare dagtid t.om september, vill gå tillbaka till min tjänst tidigare. Har jag uppsägningstid som vikarie?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågor om arbete och anställningar regleras framförallt i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer därför att utgå från den lagen i mitt svar nedan.


Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning (5 § andra punkten LAS). En sådan anställning upphör vid anställningstidens slut eller när arbetet är utfört om inget annat avtalats (4 § andra stycket andra meningen LAS). Tidsbegränsade anställningar kan upphöra tidigare än så endast i fall då arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). I rättsfallet AD 2021 nr. 40 framkommer att ett exempel på ett sådant tillfälle (att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter) är om denne inte betalar ut lön under en längre tid. Ett annat exempel skulle kunna vara att arbetsgivaren gör sig skyldig till brott gentemot arbetstagaren.


Ett vikariat övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när vikariatet överskrider sammanlagt två år över en femårsperiod. Det framgår inte hur lång tid du haft ditt vikariat, men om det skulle vara längre än så skulle det alltså istället röra sig om en tillsvidareanställning. Sådana anställningar upphör antingen efter uppsägning av arbetsgivaren eller uppsägning av arbetstagaren. Oavsett om uppsägningen beror på arbetstagaren eller på arbetsgivaren är uppsägningstiden alltid minst en månad (11 § LAS). Som arbetstagare har du i många fall dock rätt till längre uppsägningstid än så, men eftersom det framgår av din fråga att det är du vill tillbaka till din gamla tjänst tidigare så gissar jag att detta inte relevant för din situation.


Sammanfattningsvis så upphör tidsbegränsade anställningar såsom vikariat när avtalstiden är slut. Du har därför ingen direkt uppsägningstid som vikarie. Skulle det istället vara så att ditt vikariat har övergått till en tillsvidareanställning är din uppsägningstid minst en månad. Mitt råd är att ta kontakt med din arbetsgivare och upplysa denne om din önskan att frånträda avtalet i förtid; oavsett om anställningen är ett vikariat eller om den hunnit omvandlas till en tillsvidareanställning. Om ni kommer överens finns det inget som säger att anställningen inte skulle kunna upphöra när det passar er båda. Formuleringen “om inget annat avtalats” i 4 § andra stycket andra meningen LAS ger nämligen utrymme för denna typ av samförstånd. Många arbetsgivare vill att deras arbetstagare ska trivas och arbeta hos dem för att de själva vill det. Det är alltså inte omöjligt att din arbetsgivare skulle gå med på att låta dig gå tillbaka till din gamla tjänst tidigare. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”