Har jag som målsägande rätt att få veta om händelser som sker inom den rättspsykiatriska vården?

FRÅGA
en person som är dömd till rättpsykriatisk vård. En incident hände där, och har jag som målsägande rätt att få reda på händelsen som skett?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du som målsägande till en person dömd till vård inom rättspsykiatrin har rätt att få information om incidenter som sker där avseende den personen. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om rättspsykiatrisk vård (förkortas LRV).

Har jag som målsägande rätt att få reda på händelsen som skett?

Som målsägande till en person som dömts till rättspsykiatrisk vård har du vissa möjligheter till att få information om händelser. En förutsättning för att du ska ha denna möjlighet är att personen som vårdas har rättspsykiatrisk vård som är förenad med s.k. särskild utskrivningsprövning. Om så är fallet så ska chefsöverläkaren, om det krävs med hänsyn till brottet, ge dig som målsägande möjlighet att begära att bli underrättad vid följande situationer (28 § LRV):

Personen har lämnat vårdinrättningen utan tillstånd eller återvänt dit efter tiden för tillståndet att lämna gått ut eller återkallatsOm beslut fattats att personen får vistas utanför vårdinrättningens områdeOm beslut fattats att personen istället ska genomgå öppen rättspsykiatrisk vårdOm beslut har fattats att vården ska upphöra.

Av detta kan sägas att du som målsägande inte har någon rätt att få viss information. Däremot kan du ha möjlighet att ta del av ovanstående beskrivna händelser. Det förutsätter dock som sagt att personen har vård förenad med särskild utskrivningsprövning samt att chefsöverläkaren anser att det krävs att du informeras.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?