Har jag som maka rätt att bestämma var min man ska begravas?

2019-03-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Min man gick bort och jag vil att han ska begravas i Marieholm eftersom hans barn bor där och det vill dem gärna och min man och jag fick aldrig prata om hans begravning.Men hans mamma och sister bor i S. Sandby och dem vill att han begravas där. Dem rent ut sagt påsto att min mans sista vilja var att begravas i S. Sandby. Enligt dem, dem har rätt att gå genom rättegången och att jag har ingenting att säga om de eftersom dem är många och dem kommer att vinna. Är det verkligen sant? Få jag ingen rätt att begrava min man i lung och ro så att han kan vila i fred?! Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga situationen du har hamnat i. Det händer att familjemedlemmar och andra närstående till en person som är avliden inte är överens om var personen ska begravas. Vissa grundläggande bestämmelser som gäller i detta fall finns i begravningslagen (BegrL), som jag kommer att hänvisa till nedan i mitt svar.

Din mans sista vilja ska respekteras

Om din man hade en önskan om var han ville begravas ska detta respekteras och i första hand vara vägledande för gravsättningen (BegrL 5 kap. 1 §). Tyvärr är det svårt att bevisa vad din mans önskan var om han inte har tecknat ned detta, exempelvis i ett testamente. Det kan vara bra att veta att det inte är brott mot lagen eller är straffbart om ni anhöriga tar ett gemensamt beslut om att avvika från vad din man har önskat.

Anhöriga som inte är överens om gravsättningen har rätt att få hjälp genom medling

Tyvärr har du som maka inte någon lagstadgad rätt att bestämma var din man skall begravas, utan du och din mans barn måste komma överens med din mans andra anhöriga eller närstående. Eftersom du och din mans släktingar inte är överens kan du begära att få hjälp att medla mellan er. Medling kan då genomföras tillsammans med den som är ansvarig för begravningsverksamheten i den ort som din man var folkbokförd i (BegrL 5 kap. 3 §). I de flesta orter är det Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten.

Länsstyrelsen kan besluta om vem som ska bestämma över gravsättningen

Om medlingen skulle misslyckas ska Länsstyrelsen fatta ett beslut om gravsättningen. Länsstyrelsen gör då en bedömning av de önskemål som din man kan ha haft, bland annat om vem som ska bestämma över gravsättningen. I prövningen läggs stor vikt vid sammanlevnad, släktskap eller annan anknytning samt det personliga förhållandet din man har haft till er (BegrL 5 kap. 4 §). Tyvärr kan jag inte ge dig ett säkert svar på hur Länsstyrelsens beslut skulle se ut i detta fallet, men enligt min bedömning har du som maka, tillsammans med din mans barn, goda möjligheter att få bestämma var din man ska gravsättas.

Om Länsstyrelsens beslut överklagas kan ärendet tas upp i förvaltningsrätten

Du skriver i din fråga att din mans släktingar sagt att de ska ta detta ärendet till domstol och skulle ha ett övertag där på grund av att de är många personer till antal. Men, när det gäller tvister om gravsättning ska man i första hand gå igenom processen jag beskrivit ovan, med medling och eventuellt beslut från Länsstyrelsen. Ärendet kan efter den processen tas upp i förvaltningsrätten, men sannolikt ej i tingsrätten såsom vid en vanlig tvist mellan privatpersoner. Ärendet kan i vissa fall tas till förvaltningsrätten, och det sker via en överklagan av det beslut som tagits av Länsstyrelsen.

Mina råd

Begravningsbyråer har stor erfarenhet i sådana här frågor. De kan hjälpa dig att komma vidare och få kontakt med rätt person för en eventuell medling. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp med exempelvis ett överklagande kan du kontakta Lawlines juristbyrå.

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1077)
2020-02-29 Hur kan regeringen avsättas?
2020-02-28 Vad kan man göra om någon folkbokfört sig på min adress?
2020-02-28 Skäl för särskild permission
2020-02-28 Kan rökning tillåtas i en bar som används av ett slutet sällskap?

Alla besvarade frågor (77577)