Har jag rätt till uppsägningstid?

FRÅGA
Jag sa upp mig under en provanställning och angav vilken min sista anställningsdag skulle vara. Min chef säger att då det inte finns någon uppsägningstid så blir min sista anställningsdag den dag då jag sa upp mig.Har chefen rätt eller gäller det datum som jag angav?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Som jag förstår det, undrar du din chef har rätt i att du inte har rätt till uppsägningstid.

Provanställning
I 6 § lagen om anställningsskydd, LAS, framgå att arbetsgivare och arbetstagare får ingå avtal om tidsbegränsad provanställning. Det är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan särskilda skäl. Prövotiden för provanställningen får inte överskrida 6 månader.

Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen efter prövotiden har löpt ut övergår provanställningen till en tills vidare anställning

Uppsägningstid
Uppsägningstiden för en provanställning finns reglerad i kollektivavtalet. I avsaknad av en sådan reglering, gäller 31 § LAS som anger 14 dagars uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida.

Vill en arbetsgivare avbryta provanställningen i förtid eller helt enkelt hindra det från att övergå till en tillsvidareanställning, ska denne underrätta arbetstagaren minst 14 dagar i förväg. Är det i stället arbetstagaren som vill avbryta anställningen gäller inte uppsägningstiden på 14 dagar. Det räcker med att arbetstagaren meddelar sin arbetsgivare om detta. Vilket innebär att anställningen kan avbrytas samma dag som arbetstagaren säger upp sig. Någon uppsägningstid löper alltså inte och lön ska inte heller utgå.

Sammanfattning
För att sammanfatta det hela, så har din chef rätt i att det inte finns någon uppsägningstid. Detta är för att det är du som avbröt anställningen och förmedlingen för att kollektivavtal saknas på området.

Hoppas att det var svar på din fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96487)