Har jag rätt till underhåll även fast barnen på växelvis?

2019-04-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag och min före detta har två barn tillsammans, 8 och 11 år gamla. De bor växelvis hos oss, ungefär lika mycket. Pappan tjänar ca 65 000 kr per månad medan jag tjänar ca 30 000 kr. Han vill dock inte betala underhållsbidrag, trots inkomstskillnaderna, och insisterar dessutom på att få halva barnbidraget, vilket han därför får. När vi bodde tillsammans betalades hela barnbidraget ut till honom. De sex första månaderna efter separationen betalade han inget barnbidrag till mig alls då jag inte hade frågat. När jag efter de sex månaderna bad om att få det i efterskott vägrade han. Efter det delade vi dock på barnbidraget. När barnen är hos mig finns ingen möjlighet att åka på semester, och antagligen blir jag dessutom tvungen att sälja bilen för att få det att gå ihop ekonomiskt. Min fråga är följande: eftersom hans inkomst är mer än dubbelt så hög som min, har jag någon laglig rätt att åtminstone få hela barnbidraget istället för halva? Vad kan jag begära rent lagligt?Stort tack på förhand!Bästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Bestämmelser om underhållsskyldighet mellan makar hittas i Föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldighet för barn
Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap 1 § FB).

Som förälder fullgör man sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag alternativt att barnet bor varaktigt hos en (7 kap 2 § FB). Med varaktigt boende innebär att barnen ska spendera ungefär lika mycket tid hos respektive förälder. Huvudregel är alltså att ni som föräldrar uppfyller underhållsskyldigheten genom ni växelvis har barnen boendes hos er.

Högsta domstolen har dock uttalat att när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar kan den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till (7 kap 1 och 6 §). En central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Du nämner t.ex. att du inte har råd att åka på semester med barnen men att din man har det.

Det innebär att det enligt min bedömning finns en möjlighet för dig att få underhållsbidrag från din exman. Detta är inte kopplat till barnbidraget på nåt sätt utan gäller en allmän skyldighet. Du har såklart rätt till den del av barnbidraget som du var utan under 6 månader.

Om ni inte lyckas komma överens er emellan kan du vända dig till domstol och försöka få underhållsskyldighet fastslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (895)
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2
2020-02-08 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar?

Alla besvarade frågor (77199)