Har jag rätt till skadestånd?

FRÅGA
Hej! Var inne i en butik och shoppade. PLÖTSLIGT går jag in i en vitfärgad stolpe/pelare som är placerad mitt i shoppingbutiken nära intill kassorna. Golvet är vitfärgar, stolpen är vitfärgad, kassadisken är virgad och kläderna runtomkring är vitfärgade. Jag slår i stolpen HÅRT med huvudet/höger sida av ansiktet. jag viker mig av smärtan , spyr och personalen springer fram till mig och frågar hur det gick. Samtidigt säger butiksbiträdet att "det stolpen är så felplacerad jag har själv gått in i den stolpen flera gånger " jag skäms och försöker resa mig upp snabbt och dom hämtar is och vatten till mig. Jag bor inte långt från butiken och väl hemma spyr jag och uppsöker läkare, visar sig att jag fått en rejäl hjärnskakning och blir sjukskriven 2 veckor. Vad har jag för rättigheter? Jag menar: i en shopping butik ska man väl gå runt och kolla på kläder och inte vara rädd för att gå in i stolpar och spräcka skallen!?! Stolpen var inte avspärrat eller markerad med någon form av varningstejp eller liknande. Har jag rätt till skadestånd? Jag förlorar inkomst pga denna händelsen som butiken orsakat. Dessutom verkar stolpen vara ett känt problem eftersom butiksbiträdet nämner att hon själv gått in i den flera gånger!?!?!?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om du har rätt till skadestånd, vilket betyder att skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är aktuell. Jag kommer att beskriva vilka förutsättningar som behöver uppfyllas och hur du kan argumentera för att få rätt till skadestånd. Innan jag börjar kan jag även nämna att du kan ansöka om försäkringsersättning ifall du har en sjuk- eller olycksfallsförsäkring, för då kan du även på det sättet få ersättning för det som inträffat.

Grundläggande förutsättningar för rätt till skadestånd:

Tre grundläggande förutsättningar ska uppfyllas. Den första är att skadan ska ha drabbat annan än den som är skyldig till händelsen (skadevållaren) och den andra förutsättningen är att skadan ska ha drabbats av ett positivt eller aktivt handlande. Det betyder att skadevållaren har framkallat situationen, men kan även bli aktuell ifall den skadeståndsskyldige varit passiv.

Den tredje förutsättningen är att det ska finnas en s.k. adekvat kausalitet. Kausalitet betyder att det ska finnas ett orsakssamband mellan skadan och händelsen. Om inte A hade inträffat hade inte B inträffat. I ditt fall hade du inte fått hjärnskakning ifall du inte hade gått in i stolpen, vilket innebär att den senare händelsen inte skulle ha inträffat om inte den förra gjort det. Dessutom måste orsakssambandet vara adekvat. Vad som menas med adekvat är att skadan ska vara beräknelig eller sannolik att inträffa till följd av det som hänt, dvs. att det är i skadans riktning att råka ut för en hjärnskakning ifall en individ går in i en stolpe. Det tycker jag, vilket innebär att de tre grundläggande förutsättningarna är uppfyllda.

Culparegeln:

Du har råkat ut för en personskada enligt 2 kap. 1 § SkL, dvs. fysiska och/eller psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. Hjärnskakning, sår, chocktillstånd, skador m.m. omfattas därför av den skadetypen. I samma paragraf framgår den s.k. culparegeln, vilken beskriver att den som av uppsåt eller vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. Frågan i ditt fall är om butiken har ett skadeståndsansvar pga. oaktsamhet i detta fall, eftersom det inte framgår att det var uppsåtligt att ha stolpen där i syfte att skada andra. Det är du som skadelidande som måste bevisa att butiken har varit oaktsam.

För att ta reda på om någon har varit oaktsam har det i rättspraxis, dvs. Högsta domstolens domar, ställts fyra riktlinjer. Dessa är risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att undvika skadan, samt den skadevållandes möjligheter att inse risken för skada. Risken för skada, samt kostnaden av skadeförebyggande åtgärder vägs mot varandra. Ju större sannolikhet det är för skada och ju större skaderisk, desto högre ställs kraven på att en handling ska vidtas för att förebygga skada. Det kan hända att kunderna inte är medvetna om att det finns en pelare mitt i butiken som syns dåligt, ifall de inte varit där förr.

Risken för skada är stor, med tanke på att du nämnde att pelaren var placerat mitt i butiken nära intill kassorna. Om många köper kläder eller ifall det är många kunder som befinner sig i butiken är det lättare att råka gå in i pelaren för att akta sig eller liknande. Dessutom är hela omgivningen vitfärgad, vilket gör att det är ännu svårare att se pelaren.

Den sannolika skadans storlek kan också vara stor. Det kan vara allt från en bula till en hjärnskakning, beroende på hur fort individen går osv. Skadans storlek kan alltså bli stor. Möjligheterna att undvika skadan är enkla och inte kostsamma, ifall inte stolpen är bärande för fastigheten. Precis som du säger är det inte en komplicerad eller tidskrävande åtgärd att markera pelaren med varningstejp, måla den med en annan färg, sätta upp en färgglad skylt på den, en varningsskylt eller kanske flytta pelaren.

Dessutom har den skadevållande verkligen insett risken för skadan, i och med att hon var medveten om problemet innan du råkade ut för skadan, hade gått in i den själv och sagt att den var felplacerad. Att hon själv gick in i stolpen visar att hon med stor sannolikhet tänkt på vad som kan hända ifall någon skulle gå in i den. I och med detta tycker jag det framgår som att butiken har varit oaktsam, vilket betyder att förutsättningarna för skadestånd kan vara uppfyllda.

Vad kan du få skadestånd för?

Enligt 5 kap. 1 § SkL kan du få ersättning för ekonomisk skada, t.ex. sjukvårdskostnader och andra utgifter och inkomstförlust. Du kan även få ersättning pga. ideell skada, exempelvis sveda och värk, alltså psykiskt och fysiskt lidande under sjukdomstiden. Som sagt kan försäkringsersättning också vara aktuellt, ifall du har en försäkring som täcker sjuk och olycksfall.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att jag var tydlig med vad som krävs för att du ska ha rätt till skadestånd!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (303)
2020-02-11 Ersättning för personskada vid en fotbollsmatch
2020-01-28 Skadeståndsansvar utanför avtalsförhållande
2019-12-27 Är hyresvärden skyldig att sanda?
2019-12-27 Skadeståndsansvar vid snubbling pga grus på vägen.

Alla besvarade frågor (77195)