Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

2020-07-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Har haft min son boende och skriven hos mig i 3år utan att begära eller få underhåll. Han har nu flyttat till sin mamma och är skriven där och har nu fått en begäran av henne om underhåll. Min fråga är kan jag begära retroaktivt underhåll för tiden innan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna kring föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Här framkommer det att föräldrarna ansvarar för barnets underhåll tills det att barnet fyller 18 år alternativt tills det att barnet gått ut gymnasiet, dock längst tills barnets ålder är 21. (7 kap. 1 § FB) En förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag ifall denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsskyldigheten kan även träda in ifall föräldrarna har gemensam vårdnad men en av föräldrarna inte bor varaktigt med barnet. Genom en dom eller ett avtal kan underhållsskyldigheten fastslås. (7 kap. 2 § FB)

Finns det en möjlighet till retroaktivt underhållsbidrag?

Gällande retroaktivt underhållsbidrag är det möjligt att väcka en talan om att få underhållsbidraget fastställt för en tid 3 år bakåt från det att talan väcktes. Ifall man vill väcka en talan för en period som avser längre bakåt än 3 år måste den andra föräldern ge sitt medgivande till detta. (7 kap. 8 § FB) Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att väcka talan om att fastställa underhållsbidraget för en period 3 år bakåt i tiden.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1023)
2021-02-21 Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?
2021-02-20 Underhållsskyldighet efter barn blivit myndig
2021-02-18 Påverkar studiebidrag förälders underhållsskyldighet?
2021-02-09 Vad omfattas av underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (89654)