FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott23/05/2024

Har jag rätt till offentlig försvarare för fortkörning?

Hej, Blev stoppad av en Polisbuss som uppgav att dom mätt mig med efterföljandemetoden. Han sa sig ha mätt ett snitt på 120 km/h på en dubbelfilig led ut ur Borås, under 500 meter. Jag nekade till detta. Jag började kolla igenom allt jag fann på nätet kring mätningen, och den visade sig vara ifrågasatt. Det finns ett antal regler som polisen måste följa enligt den kungörelse av lagen som kom 1989... justerades 1992. Jag begärde en offentlig försvarare då jag hade mycket frågor och ifrågasättande i juridiska frågor, vilket man ska få om även om det bara är bötesbrott. Om juridiska frågor svävar kring bevisningens korrekthet är en av orsakerna att godkänna detta- Fick avslag med motivering taget ur det blå om att det inte föreligger något som enligt reglerna ger mig rätt till försvar. Jag överklagar och påvisar de rader kring orsaker att få en försvarare. Fick ånyo tillbaka med samma tomma motivering. Överklagar igen, denna gång till hovrätten, och får åter avslag... Hovrätten kan inte överklagas, så jag tog ärendet i Tingsrätten igen enligt den info Hovrätten gav mig Idag trillade ett brev in, med en dom på 4000 i böter. Med mitt överklagande så har jag förutsatt att rättegång inte sker innan detta var klart. Jag har massor med frågor som jag skulle vilja ställa till polismannen, och förhöra den 2a polis som enligt reglerna skall vara med. Ibland verkar dom noga, och de ärenden som nått Hovrätt har friat. Jag behöver råd om min bas är nog för överklagan. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att den rör straffrätt. Du blev stoppad av polis som hade mätt dig där det visade att du körde för fort. Du nekade till detta och menar att mätningen kan ifrågasättas. Du begärde offentlig försvarare eftersom du hade många frågor angående detta, men blev nekad. Du överklagade beslutet och framförde argument för att du ska få en försvarare. Du överklagade sedan till Hovrätten och fick avslag. Du fick sedan hem en dom på 4000 kr i böter. Du undrar nu om din överklagan är tillräcklig.


Jag kommer först att gå igenom hur reglerna om offentlig försvarare ser ut och därefter gå in på processen som vanligtvis sker vid bötesbrott. Slutligen kommer jag att applicera detta på din fråga.


Offentlig försvarare

Om man är misstänkt för ett brott har man oftast, men inte alltid, rätt till en offentlig försvarare. Det innebär att staten betalar kostnaden för försvararen. En misstänkt person har rätt till en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom, eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Vid mindre allvarliga anklagelser, ex. bötesbrott (ex trafikmål) så kan staten alltså motsätta sig att betala för en offentlig försvarare.

Med det sagt, så innebär det inte att du inte kan få en försvarare överhuvudtaget. Du kan anlita en försvarare privat – och därmed stå för kostnaden själv.


Straffrättsliga processen vid bötesbrott

Det man normalt tänker om brottmål är att man blir kallad till förhandling efter det att åklagaren väckt åtal och att man då som tilltalad har en försvarare vid sin sida.

Det finns dock alternativ till en sådan rättegång som kallas för strafföreläggande. Vid ett strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänka personen där hen erkänner brottet och accepterar straffet. Man kan dock välja att låta åklagaren väcka åtal och låta målet prövas i domstol istället.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret. Ett strafföreläggande ersätter alltså en rättegång. Den bakomliggande tanken med detta är att det, för vissa brott (ex trafikbrott), inte behöver behandlas vid en rättegång. Då utfärdar åklagaren istället ett strafföreläggande för brottet. Det kallas för att man ”dömer på handlingarna”.

I brottmål är beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel”. Det förutsätter att polisen har någon typ av bevisning som når upp till beviskravet ex. mätning. Polisens egna iakttagelser som vittne är också ett giltigt bevis.


Sammanfattning och råd

Jag förstår det som att du gärna vill ha en försvarare. Staten kommer dock inte att bekosta detta eftersom det rör sig om en trafikförseelse och bötesbrott. Du kan dock bekosta en sådan själv. Det du ska ha i åtanke är att det är dyrt och kommer kosta dig betydligt mer än de 4000 kr du har fått i böter.

Ur bevishänseende ser jag inte att det skulle gynna dig på något vis att bekosta en försvarare privat. Dels eftersom det finns tillräckliga bevis på att du faktiskt kört för fort, dels för att det kommer kosta dig mycket. Att ifrågasätta polisens mätning i detta fall, anser jag inte är till din fördel, mest sannolikt kommer boten kvarstå. Polisen å sida har bevisning för brottet, men du å din sida har inte någon bevisning på att brottet inte skett.

I slutändan riskerar du att få stå för både kostnader för privat försvarare och boten – vilket kan uppgå till en betydligt större summa. Du får således göra en bedömning och avvägning mellan vikten att ta det vidare och riskerna. Som jag ser det (ur ett rättsligt hänseende) är alltså riskerna betydligt högre - men det är en bedömning som du själv måste göra.


Telefonrådgivning

Jag ser att du också önskar telefonrådgivning. Funkar det att jag ringer upp dig på måndag 27/5 kl 18.00? Vänligen bekräfta om tiden funkar genom att återkomma till mig på nedan angivna mejladress. I annat fall hittar vi en ny tid som passar bättre.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo