Har jag rätt till nedsatt hyra om min hyresvärd ej åtgärdar vissa fel?

2020-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Min hyresvärd skulle ha målat bakom ett element samt vidgjort golvet i vardagsrummet och i hallen för snart 6 månader sedan. Han har inte åtgärdat ngt av det. Har jag rätt till hyresavdrag? Golvet blir bara värre o skadan sprider sig mer o mer.När man ställer sig på vissa platser i både vardagsrum o hall sa känns det som att golvet sjunker. Delar av parketten har även börjat lossna. Han vidgjorde med annat material vid balkongdörren men det börjar sjunka det med.MvhZ
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du har råkat ut för skador i din lägenhet!

Du vill veta huruvida du skulle kunna få ett avdrag för hyran på grund av vissa problem i din hyreslägenhet inte åtgärdats. Eftersom det rör en hyresrätt får vi kika i jordabalkens 12 kapitel. Regler om vilket skick lägenheten ska vara finns i 12:9-18 (JB). Enligt 12:15 JB ska din hyresvärd under hyrestiden hålla lägenheten i fullt brukbart skick, och ska dessutom med skäliga tidsmellanrum se till att det utförs sådana reparationer och ommålningar som behövs på grund av att lägenheten slits ut genom vanligt brukande. 16 §fastslår även att hyresvärden är skyldig att åtgärda skador som uppkommer på lägenheten som inte orsakats av hyresgästen och att undanröja sådana hinder som kan påverka hyresgästens möjlighet att nyttja lägenheten (12:16 3 p JB).

Vad händer då när hyresvärden inte uppfyller sin underhållsplikt enligt 12:16 2 st JB? Då kan du som hyresgäst ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska föreläggas att åtgärda felet (ett så kallat åtgärdsföreläggande). Detta föreläggande kan förenas med ett vite, vilket då innebär att hyresvärden kan få betala en avgift om han inte uppfyller det han ålagts att göra enligt åtgärdsföreläggandet.

Nedsättning av hyra

Ibland kan en hyresgäst ha rätt att betala mindre hyra till hyresvärden. Ett exempel på detta kan vara om hyresgästen själv åtgärdat ett problem som egentligen var hyresvärdens ansvar att åtgärda. Enligt 12:21 JB deponerar hyresgästen det belopp som du anser att hyran ska nedsättas med hos länsstyrelsen. Att få mindre i hyra går alltså inte till på det sättet att du som hyresgäst betalar ett lägre belopp till hyresvärden. Enligt 12:22 får alltså länsstyrelsen då ta hand om beloppet tills tvisten om hur mycket hyra som ska betalas är avgjord och betalar sedan ut beloppet till den som tillslut vinner den tvisten.

Det är viktigt att du som hyresgäst deponerar beloppet till länsstyrelsen eftersom att om hyran inte betalas fullt ut (och det senare visar sig att det saknas rätt till nedsättning av hyran) skulle detta kunna resultera att hyresvärden säger upp avtalet och du får flytta ut. Om beloppet istället är deponerat hos länsstyrelsen kan hyresvärden inte göra gällande att beloppet inte betalats till honom som en grund för att bli av med hyresgästen (12:21 3 st JB).

Du säger att din hyresvärd har haft ansvar och skulle ha gjort alla dessa reparationer för 6 månader sedan. Om dina problem är så pass allvarliga att det försämrar dina möjligheter att utnyttja lägenheten för det avsedda ändamålet (bostad) eller om golvet är så pass dåligt att lägenheten inte blir fullt brukbar jämfört med andra lägenheter av samma slag så bör du kunna vända dig till hyresnämnden enligt 12:16 2 st JB och begära att hyresnämnden ska förelägga hyresvärden att åtgärda problemet så att detta äntligen åtgärdas. Ett annat alternativ är att du själv ser till att få problemet åtgärdat och sedan få hyran nedsatt motsvarande det belopp som du själv fått lägga ut. Jag kan inte helt säkert veta hur dina utsikter att nå framgång är utan att veta mer om problemen. En måste ha i åtanke att bedömningar görs i varje enskilt fall och att många omständigheter kan påverka hur bedömningen ska göras.

Det jag tipsar om att att genom hyresnämnden försöka få ett ett åtgärdsföreläggande enligt vilket hyresvärden slutgiltigt måste lösa problemet. På hyresnämndens hemsida hittar du ytterligare information om hur du går tillväga för att ansöka om ett sådant föreläggande. Ett annat alternativ som eventuellt kan resultera i att du får din hyra nedsatt är att själv försöka åtgärda detta (om du har den ekonomiska möjligheten) och sedan då deponera detta belopp till länsstyrelsen som nämnt ovan.

Jag hoppas verkligen allt löser sig för dig! Lycka till och tveka inte att höra av dig om du skulle ha ytterligare frågor!

Allt gott,

Suana Tafic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1953)
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?
2021-05-01 Gäller besittningsskyddet trots uteblivet skriftligt hyresavtal?
2021-04-30 Är hyresvärden skyldig att tillhandahålla en parkeringsplats för mig?

Alla besvarade frågor (92074)