Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej ! Jag har en fråga angående min uppsägning. Jag fick skriva på ett uppsägningskontrakt pga Corona och arbetsbrist. Jag hade då en månads uppsägningsperiod. Men efter 2 veckor sa min chef att jag inte behövde komma tillbaka. Men jag sa att jag ville slutföra mina sista veckor men fick inte. Alltså fick jag ingen lön för mina sista 2 veckor. Jag bara undrar om min chef fick göra så här och vem ska jag kontakta om det han har gjort va olovligt. Är tyvärr inte med i facket så dom kan tyvärr inte hjälps mig i ärendet. Jag hade ett kollektivavtal.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar det som att du undrar över om du har rätt till lön under hela uppsägningstiden, även de sista två veckorna när du var arbetsbefriad. Frågan regleras i lagen om anställningsskydd. Du undrar även hur du kan gå vidare med detta, ifall du har rätt till lön.

Du har rätt till lön under uppsägningstiden

När en arbetstagare har blivit uppsagd har hen rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner, även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls, som i din situation när det gäller de sista två veckorna. Detta gäller även om arbetstagaren får andra arbetsuppgifter än tidigare under uppsägningstiden (12 §, lagen om anställningsskydd). Beräkningen av anställningsförmåner kan vara fastställt i kollektivavtal.

Om arbetstagaren inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden, eller en del därav, får arbetsgivaren avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning (13 §, lagen om anställningsskydd).

Utifrån informationen i frågan verkar du inte ha någon annan anställning, där du har fått lön de sista två veckorna av uppsägningstiden. Vidare är det inget i frågan som indikerar att du uppenbarligen kunde ha förvärvat annan godtagbar anställning under uppsägningstiden.

I så fall kan din arbetsgivare inte avräkna en del av din lön, utan du har rätt att få din vanliga lön, även de sista två veckor av uppsägningstiden.

Du har även rätt till skadestånd

Din arbetsgivare har brutet mot lagen om anställningsskydd.

Därför har du rätt till skadestånd. Du har rätt till ekonomiskt och ideellt skadestånd. Ekonomiskt skadestånd ska täcka den ekonomiska förlust du har lidit. Ideellt skadestånd är ett skadestånd som ska kompensera för kränkningen lagbrottet innebär (38 §, lagen om anställningsskydd).

Preskription

Du måste kräva skadestånd inom fyra månader från den skadegörande handlingen (41 §, lagen om anställningsskydd). I ditt fall torde tidsfristen räknas från dagen du fick uppsägningsbeskedet.

Du kan dock ha rätt till en längre tidsfrist, om din arbetsgivare inte har beaktat formkraven vid uppsägningen, men detta framgår inte av din fråga.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Om det inte hjälpar att prata med din tidigare arbetsgivare om detta, kan du behöva gå till domstol.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1710)
2021-02-27 Hur långt efter att man blivit sparkad kan man vidta rättsliga åtgärder?
2021-02-27 När måste jag överklaga uppsägning?
2021-02-25 Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?
2021-02-25 Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?

Alla besvarade frågor (89604)