Har jag rätt till längre uppsägningstid än som föreskrivs i LAS?

FRÅGA
Hej!På mitt anställningsavtal så står det att jag har 3 månaders uppsägningstid MEN jag har arbetat mindre än 2 år som tillsvidareanställd OCH dem har INTE kollektivavtal, vad gäller? Tack på förhand
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

LAS är tvingande till arbetstagarens förmån
Inskränks en arbetstagares rättighet enligt LAS så är avtalet i det avseendet ogiltigt. Genom kollektivavtal får emellertid avvikelser göras (2 § LAS). Det framgår av din fråga att din arbetsgivare inte har något kollektivavtal. Det innebär att du har rätt till alla de rättigheter som LAS föreskriver.

Dessutom är LAS som huvudregel endast tvingande till arbetstagarens förmån. Det innebär att om någon rättighet inskränks så blir dessa utan verkan för dig, men om din arbetsgivare givit dig mer generösa rättigheter så gäller dessa. Arbetsgivaren får nämligen ge en arbetstagare förmånligare villkor i anställningsavtalet.

Den sammanlagda arbetstiden vid uppsägningen
Det framgår inte hur lång tid du faktiskt arbetat hos samma arbetsgivare, utan endast hur lång tid du varit tillsvidareanställd. Det är den sammanlagda anställningstiden som är relevant vid bedömning av uppsägningstid.

Har arbetstagaren sammanlagt arbetat hos arbetsgivaren (11 § LAS):
- Mindre än två år = 1 månads uppsägningstid
- Minst två år, men kortare än fyra = 2 månaders uppsägningstid
- Minst fyra år, men kortare än sex år = 3 månaders uppsägningstid
- Minst sex år, men kortare än åtta år = 4 månaders uppsägningstid
- Minst åtta år, men kortare än tio år = 5 månaders uppsägningstid
- Minst 10 år = 6 månaders uppsägningstid

Mitt svar till dig

I ditt anställningsavtal framgår det att du har tre månaders uppsägningstid. Har du sammanlagt varit anställd hos arbetsgivaren i mindre än två år har du alltså enligt LAS rätt till en uppsägningstid på en månad. Eftersom LAS endast är tvingande till arbetstagarens förmån gäller den utvidgade rättigheten framför uppsägningstiden på en månad som anges i LAS. Du har alltså rätt till tre månaders uppsägningstid

Jag vill dock påpeka att om du har arbetat hos samma arbetsgivare under en längre tid och din sammanlagda arbetstid skulle ge dig en längre uppsägningstid än som anges i ditt anställningsavtal, så gäller den längre uppsägningstiden. De villkor som strider mot LAS blir nämligen ogiltiga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80629)