Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Fick jobb hos privatläkare. Efter 3 dagars intro sa jag att av privata skäl jag inte kunde fortsätta.

Läkaren vägrar betala mej för 18 timmars intro pga att jag avbröt avtalet. Är detta riktigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du har någon rätt till din avtalade timlön för de 18 timmar du jobbat under introduktion.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Du har rätt till ersättning för de timmar som du har arbetat hos din före detta arbetsgivare. Detta kallas för slutlön och den ska antagligen betalas ut senast nästa ordinarie löning tillsammans med eventuell inarbetad semesterlön.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om slutlön i Sverige finns det ingen uttrycklig reglering i lag utan saken behandlas med hjälp av så kallade allmänna arbetsrättsliga principer som utvecklats under tid. Din rätt till semesterersättning däremot regleras uttryckligen i semesterlagen (SemL).

Jag kommer i mitt svar att utgå från att det finns ett avtal där det framgår vad du skulle få i tim- eller månadslön. Om så inte är fallet kan det bli svårt att bevisa att du har rätt till ersättning.

Därtill utgår jag från att detta inte rör sig om en praktik, eller liknande typ av uttryckligen obetald anställning hos läkaren. Är det så att ni kommit överens om att du inte ska få någon ersättning för din arbetade tid vilket kan vara fallet om du är där enbart för att lära dig eller liknande har du ingen rätt till slutlön.

Rätt till slutlön

Enligt de tidigare nämnda allmänna principerna har du som utgångspunkt rätt till den lön som du arbetat in under din tidigare anställning efter att din anställning har upphört. Denna princip gäller dessutom obeaktat vad det fanns för anledning till att du sagt upp dig eller sagts upp.

Tidpunkten för utbetalningen av din lön är inte heller något som regleras särskilt utan när detta ska ske beror på vad som står i ditt anställningsavtal eller ditt kollektivavtal. Om detta inte är angivet brukar utbetalning som regel ske vid nästa ordinarie löning.

Rätt till semesterersättning

Utöver den ovan beskrivna slutlönen har du även rätt till eventuell inarbetad semesterersättning. Detta framgår uttryckligen i 30 § SemL och denna ersättning ska utgå senast en månad efter anställningens upphörande om inte hinder för att beräkna denna ersättning föreligger.

Om hinder föreligger ska ersättningen istället betalas ut senast en vecka efter att hindret upphört.

Vidare åtgärder om din arbetsgivare ändå inte betalar ut din ersättning

Om din arbetsgivare vägrar att betala ut din semesterersättning i strid mot SemL kan denne bli skadeståndsskyldig mot dig enligt 32 § SemL. En förutsättning för att du ska kunna få ditt skadestånd är dock att du väcker talan om detta inom två år enligt 33 § SemL.

Till dess att din arbetsgivare betalar dig din lön har du en fordran mot denne motsvarande det belopp som 18 timmars arbete skulle gett dig annars om anställningen fortgått.

Om din arbetsgivare uttryckligen säger att denne inte vill betala dig kan du gå till kronofogdemyndigheten och så utförligt som möjligt beskriva ditt ärende och ansöka om betalningsföreläggande för att få vidare hjälp med din fordran!

Einar DahlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000