Har jag rätt till hyresnedsättning p.g.a. renovering hos grannen?

2020-11-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag jobbar hemifrån och aktiv närvarande på webmöten. Men då det pågår en renovering hos grannarna som åtgärdas av hyresvärden kan jag inte jobba ostört. Har jag rätt till skälig sänkning av hyran? Jag har liksom fått ta mig hemifrån många gånger, vilket heller inte är en optimal lösning för mig då det bl.a är kostsamt men också emot de pågående rekomendationerna. Tacksam för återkoppling!Tack på förhand,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag beklagar att du befinner dig i en sådan tråkig situation. Du nämner att det finns en hyresvärd vilket gör att jag uppfattar det som att du bor i en hyresrätt. Bestämmelser om hyresrätter hittar du i 12 kap. jordabalken(JB).

Vilka skyldigheter har hyresvärden?

Din hyresvärd har skyldighet att tillhandahålla lägenheten i ett skick som överensstämmer med den allmänna uppfattningen i din ort om vad som som anses var en fullt användbar lägenhet (12 kapitlet 9 § Jordabalken). Denna skyldighet fortsätter också under själva avtalstiden (12 kapitlet 15 § Jordabalken). De bullerstörningar som du nämner att du har upplevt omfattas av bestämmelsen i 12 kapitlet 16 § 1 stycket punkt 3 Jordabalken som handlar om hinder och men alltså brister, skada, olägenhet etc, i nyttjanderätten. Om bullret är att anse så pass störande att du inte kan använda lägenheten på vanligt sätt kan du ha rätt till skälig ersättning (12 kapitlet 11 § punkt 3 Jordabalken).


När har man rätt till nedsättning av hyran?

Du har som hyresgäst rätt till reducering av hyran för den tiden då lägenheten varit bristfällig (12 kap 11 §), i ditt fall framkommer det inte hur länge dina grannar ska renovera. Dock vill jag påpeka att du inte är berättigad till nedsättning av hyra för tiden innan du begärt rättelse eller avdrag på hyran. Men om du däremot kan bevisa att hyresvärden har känt till dessa bristfälligheter kan nedsättning ändå utgå för den tiden då lägenheten varit bristfällig.


Vad kan du göra?

Testa först att prata med din hyresvärd och se ifall det kan lösas.Ta kontakt med hyresgästföreningen då de kan hjälpa dig att sänka hyran. Ta kontakt med hyresnämnden Tel: 08-561 66 500. Hyresnämnden kan besluta om åtgärdsföreläggande där hyresvärden måste före ett visst datum lösa problemet, i ditt fall buller.

Jag hoppas att du får har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?