FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 23/06/2019

Har jag rätt till företrädesrätt till återanställning om jag nekar erbjuden omplacering?

Hej!

Jag befinner mig i en situation med min arbetsgivare där de har erbjudit mig en omplaceringsmöjlighet som de anser är skälig men jag menar på att den är oskälig. Vi kommer inte överens om det och caset kommer drivas vidare.

Min fråga är: Om min fackliga jurist kommer fram till att omplaceringsmöjligheten ändå är skälig så har arbetsgivaren fullgjort sin plikt mot mig och kommer då att verkställa uppsägningen. Jag har som jag förstår det då rätt till företrädesrätt vid återanställning, visst är det korrekt? Jag har väl inte automatiskt tappat rätten till företrädesrätt vid återanställning för att man kom fram till att min omplacering var skälig? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Frågan berör det som inom arbetsrätten benämns som omplacering samt företrädes rätt. Den juridiska frågan är huruvida du har företrädesrätt till återanställning om du tackar nej till en erbjuden omplacering. Dessa frågor regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Villkor för att behålla företrädesrätt till återanställning

Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt (27 § 3 st LAS). Detta innebär att du som arbetstagare inte kan avvisa ett godtagbart erbjudanden och dessutom behålla företrädesrätten till återanställning. En arbetstagare har dock rätt att avvisa oskäliga arbetserbjudanden utan att förlora sin företrädesrätt. Vad som är att anses som oskäligt har undersökts i praxis. Slutsatsen är dock att vad som är oskäligt kan variera väsentligt från fall till fall.

Slutsats

Ja, arbetsgivaren kan neka dig företrädesrätt till återanställning om du tackar nej till ett skäligt erbjudande vid omplacering.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare