Har jag rätt till ersättning ifall jag lidit ekonomisk skada pga att kommunen lämnar felaktig information?

FRÅGA
Vi upptäckte en grop i gräsmattan på gården. Misstänkte en vattenläcka och kontaktade kommunens VA-avdelning. De trodde det var en läcka i utgående vattenledning, det vill säga avloppet. För att vara säker lyssnade de på ledningen genom att stoppa ner ett instrument i gropen. De filmade även i röret och hittade något som såg ut som en läcka som vi också fick foton på. Jag som inte kan något om detta ställde många frågor och fick detaljerad information om hur många meter in läckan var på ledningen var röret vek in genom huset. De rekommenderade att byta hela röret då det var en gammal ledning. Sagt och gjort, vi anlitade en entreprenör som kom och började gräva. Inga ledningar hittades. Det visade sig att avloppsröret som de filmat i gick åt en helt annan riktning, dvs rakt åt höger istället för rakt fram. Nu har vi alltså grävt upp hela tomten helt i onödan för ca 20 000 kronor. Kan kommunen bli ersättningsskyldiga för detta, de har ju s a s gett oss rådet att gräva. Hade de varit lite mer noga borde de ha upptäckt att rören inte gick i den riktningen och sagt att gropen i gräsmattan måste vara något annat än en vattenläcka i avloppet. När jag kontaktade kommunen sa de att det inte kan vara möjligt att det inte finns några rör på utsatt ställe och kom direkt och tittade. De tyckte såklart att det var tråkigt och beklagligt och skulle höra vad chefen sa. Men vilka chanser har vi att få ersättning, vad kan vi göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är den juridiska frågan?

Det framgår av din fråga att du kontaktat kommunens VA-avdelning för misstänkt vattenläcka. De undersökte marken och informerade dig att rören gick mot ditt hus och kommunen rekommenderade att du skulle byta hela röret. Det visade sig att röret gick åt ett annat håll än mot ditt hus och att du grävt upp tomten i onödan. Frågan om du har rätt till ersättning regleras i skadeståndslagen (SkL).

Har du rätt till skadestånd?

En kommun ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. En ren förmögenhetsskada är en ekonomiska skada som inte står i samband med en person- eller sakskada (1 kap. 2 § SkL). För att få ersättning för den typen av skador måste det som huvudregel ha orsakats genom brott. Ett undantag från detta är dock om det allmänna lämnat felaktiga upplysningar eller råd. Det ska i bedömningen beaktas vad för typ av art rådet varit, sambandet med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades (3 kap. 3 § SkL). I ditt fall så har kommunen lämnat detaljerad information kring läckan och vart röret går in i huset samt rekommenderat att du byter hela röret. I själva verket gick röret åt andra hållet, vilket innebär att informationen kommunen lämnat inte är missvisande utan direkt felaktig.

I bedömningen tittar man även på om du haft särskilda skäl att lita på uppgiften som lämnats. på att uppgiften som lämnas är korrekt. Man kan då till exempel kolla på hur bestämd uppgiften är och myndighetens trovärdighet. Det framgår av din fråga att du har haft kontakt med kommunens VA-avdelning, de är inriktade på den typ av frågor som du frågat kommunen och dess trovärdighet bör därför bedömas som hög. De har även varit på plats och undersökt röret och läckan för att därefter ha lämnat detaljerad information. Dessa omständigheter ger även dig som privatperson stark tilltro att den information de lämnat till dig är korrekt och du har därför agerat utefter den. Upplysningens vikt för dig som mottagare bör också ha stått klart för kommunen och att felet haft allvarliga ekonomiska konsekvenser för dig som enskild bör också vara ett särskilt skäl för ansvar.

Sammanfattning och råd

Enligt de omständigheter som redogjorts för ovan så blir min bedömning att kommunen har lämnat felaktiga upplysningar och råd till vilket har orsakat dig en ren förmögenhetsskada. Du är därför berättigad till skadestånd från kommunen och jag rekommenderar dig därför att du vänder dig till kommunen och informerar om att du vill ha skadestånd för dina kostnader. Om kommunen inte går med på dina krav kan du ansöka om stämning för att försöka få ut ditt skadestånd. Vill du ha hjälp att formulera en stämningsansökan och/eller hjälp att driva processen, så kan våra jurister hjälpa dig. Är du intresserad av detta är du välkommen att kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så hör våra jurister av sig till dig med en offert.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (351)
2021-05-24 Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?
2021-05-07 Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada

Alla besvarade frågor (93111)