Har jag rätt till betalning efter slutfört uppdrag?

2020-09-21 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag är röstskådespelare och spelade på uppdrag av en svensk röstcastingfirma in en text för en norsk reklambyrå. Inspelningen i min studio följdes via nätuppkoppling av min uppdragsgivare och av hennes dito. Båda godkände jobbet och jag skickade en faktura. På castingfirmans hemsida rubriceras jobbet som "Closed".Nu vill castaren inte betala eftersom reklambyråns uppdragsgivare efter tio dagar förklarat att man inte vill använda inspelningen. Har jag rätt att fortfarande kräva full ersättning för avslutat jobb?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån de uppgifter du för fram i din fråga har du på uppdrag av en svensk castingfirma läst in en text för en norsk reklambyrå. Arbetet godkändes av såväl din uppdragsgivare som den norska reklambyrån. När arbetet var slutfört fakturerade du castingföretaget. Nu vill företaget du fakturerat inte betala för den utförda tjänsten eftersom reklambyråns uppdragsgivare efter tio dagar förklarat att den inte vill använda inspelningen. Du undrar om du fortfarande har rätt att kräva full ersättning för avslutat arbete. Då du skriver att du fakturerat castingfirman är min utgångspunkt att du har någon form av företag (enskild firma, AB etc.) och inte är anställd av castingföretaget.

I det fall du beskriver finns det flera avtalsförhållanden. Det avtalsförhållande som är aktuellt för att utreda din fråga är förhållandet mellan dig och castingfirman (dvs. det företag du fakturerat). För att avgöra under vilka förutsättningar du har rätt till betalning måste avgöras vad som är avtalat er emellan. Har ni ett skriftligt avtal är min rekommendation därför att du i första hand går igenom det. Finns det inget skriftligt avtal får det avgöras utifrån om ni har något muntligt avtal. Det ska dock poängteras att muntliga avtal är svårare att föra i bevisning.

I ditt fall kommer det att vara avgörande vad som kan bevisas. För det fall att ärendet går till domstol kommer sannolikt skyldigheten att bevisa något (bevisbördan) att förflyttas er emellan. Då det är du som påstår att det finns ett avtal angående utförande av en tjänst är det du som kommer att få bevisbördan därom. Om din motpart anser att det, trots avtalet om utförande av tjänsten, finns avtalat att betalning endast ska ske om dess kund godtar uppdraget, blir det din motpart som får bevisbördan därom.

I ditt fall kan jag inte ge besked om du har rätt att kräva full ersättning eller vad dina eventuella möjligheter till framgång må vara. Min rekommendation är att börja med att gå igenom avtalet. Om du önskar hjälp med att gå igenom avtalet kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. En av våra jurister kan även, som ombud för dig, sända ett kravbrev till din motpart med begäran om betalning. Givetvis kan vi företräda dig för det fall att ni inte kan enas och du väljer att gå till domstol. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?