Har jag rätt till avgångsvederlag eller uppsägningstid med lön?

FRÅGA
Hej,'Vad gäller vid varsel/uppsägning när man varit an ställd över 25 år på samma företag med olika befattningar? Får man upp till ett år i avgångsvederlag eller är det samma som att du jobbat 10 år dvs 6 mån?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När betalas avgångsvederlag ut?

Reglerna om ditt anställningsskydd regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns ingen lag i Sverige som ger rätt till avgångsvederlag, men man kan komma överens med sin arbetsgivare om att få det. Avgångsvederlag är alltså frivilligt och företaget har ingen skyldighet att betala ut sådant till dig. Två exempel på vanliga orsaker till att man kommer överens om avgångsvederlag är:

att företaget inte vilja följa de turordningsregler som regleras i LAS,

att företaget säger upp en arbetstagare utan att det föreligger saklig grund för uppsägning och denna förhandling leder till en överenskommelse om avgångsvederlag.

Vad säger LAS?

Precis som du skriver så har du rätt till sex månaders uppsägningstid eftersom du jobbat på samma arbetsplats i 25 år (11 § LAS).

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist så ska arbetsgivaren iaktta särskilda turordningsregler. Turordningen baseras på arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren där den som har längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde (22 § LAS). Det innebär att eftersom du varit anställd i 25 år så borde du ligga väldigt bra till i uppsägningssituationer. Om du blivit uppsagd trots att du har bättre anställningstid än någon annan har din arbetsgivare agerat felaktigt och du kan då få skadestånd men du kan också förhandla fram ett avgångsvederlag.

Undantag från när turordningsreglerna inte ska tillämpas är om arbetsgivaren och fackförbund kommit överens om att en avtalsturlista ska gälla i stället. Det innebär att man följer en annan turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och denna turordningen kan till exempel grunda sig på kompetens. Innan turordningen fastställs så får arbetsgivaren undanta två anställda ifall hen har högst tio anställda. Dessa ska enligt arbetsgivarens bedömning ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten (22 § andra stycket LAS). Två personer som har kortare anställningstid än dig kan i så fall alltså få vara kvar ifall din arbetsgivare högst har tio anställda.

Sammanfattning och råd

Avgångsvederlag är frivilligt och är ingenting som din arbetsgivare är tvungen att ge ut. Har din arbetsgivare inte gjort något fel har du därför rätt till en uppsägningstid på sex månader. Om din arbetsgivare inte iakttagit turordningsreglerna så kan du försöka förhandla fram ett avgångsvederlag med din arbetsgivare. Jag råder dig att ta kontakt med ditt fackförbund som kan hjälpa dig att förhandla. Är du inte ansluten till ett fackförbund så kan det vara aktuellt att stämma din arbetsgivare. Vill du ha hjälp från oss på Lawline med att driva en process så kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84313)