Har jag rätt till avgångsvederlag?

FRÅGA
Hej Jag är en kvinna i 61 år,har jobbat på samma företag 22 år. Min Företag flyttar Till Örebro. Jag kan inte flytta med dem, undrar vilka rättigheter har jag. Kan man förhandla avgångsvederlags bidrag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om din arbetsplats ska stänga kommer du sannolikt att sägas upp på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning om arbetsgivaren inte kan omplacera dig till annat arbete hos sig (jfr 7 § första och andra stycket lagen om anställningsskydd, LAS). Eftersom arbetsplatsen stänger finns det sannolikt inte möjlighet att omplacera dig.

Om inget annat stadgas har du rätt till en uppsägningstid om sex månader, eftersom du varit anställd så länge (11 § andra stycket LAS). Däremot finns det ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag. Avgångsvederlag är något det kan förhandlas med arbetsgivaren om, antingen av dig eller av ditt fackförbund om du är fackligt ansluten. Däremot har du ingen laglig rätt till sådant.

Är du fackligt ansluten är min rekommendation att du vänder dig till din fackförening för hjälp med förhandlingar.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1435)
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?
2020-02-13 Övergång av verksamhet

Alla besvarade frågor (77172)