Har jag rätt till arv efter min styvpappa?

Hej.

Min mamma dog 92 och var då gift med vår styvpappa. Nu har vår styvpappa gått bort. Min mammas arv har vi redan fått sedan tidigare. Vår styvpappa har en biologisk son och vi har bott med min styvpappa sen vår mamma gick bort. Har vi någon rätt till arv av vår styvpappa för han var en annan vårdnadshavare för mig och mina två syskon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattningsvis så har ni rätt till arv från er styvpappa om han har adopterat er eller om han skrivit att ni ska ha rätt till arv efter honom i sitt testamente.

Frågor kring arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB). För att ha rätt till arv enligt den så kallade legala arvsordningen när den avlidne har barn så måste man själv vara barn till den avlidne, se ÄB 2:1 och jämför med ÄB 2:2. Om man inte är den avlidnes biologiska barn så har man ändå rätt till arv om den avlidne har adopterat en, för då ses man rent juridiskt som den avlidnes barn, se Föräldrabalken 4:8.

För att ni som styvbarn ska ärva er styvpappa enligt den legala arvsordningen krävs alltså att er styvpappa har adopterat er. Om han inte har adopterat er så har ni inte rätt till arv enligt den legala arvsordningen, eftersom styvbarn inte finns med i uppräkningen kring vilka som är arvsberättigade, se ÄB 2:1- 4.

Den legala arvsordningen kan dock frångås genom testamente. Om er styvpappa har skrivit ett testamente där han förordnat att ni ska få ta del av arvet efter honom så har ni som huvudregel rätt till arv i enlighet med testamentet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin AmnellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo