Har jag rätt att tillkalla polis hem till mig om någon i familjen beter sig störande, provokativt, hotfullt och i värsta fall våldsamt?

2021-02-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Har jag rätt att tillkalla polis hem till mig om någon i familjen beter sig störande, provokativt, hotfullt och i värsta fall våldsamt? Han vill inte sluta trots tillsägelser, flera stycken.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Ett störande beteende och provokativt beteende är i normalfallen inte tillräckligt för att tillkalla polis

Du ska ringa 112 vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom.

En familjemedlem som är störande och provokativ bör inte ses som en fara för liv, hälsa och egendom. Ett provokativt beteende är inte heller straffbelagd. Ett störande beteende hade kunnat aktualisera brottet ofredande. Om din familjemedlem fysiskt antastar dig genom störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döm denne för ofredande, om gärningen är ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § BrB). Det kan alltså röra sig om ett pågående brott, men ett tillkallande av polis är kanske inte nödvändigt i alla sådana situationer eftersom telefonnumret är reserverat för mer akuta ärenden. Du kan annars ringa 114 14 för ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

Du har rätt att ringa 112 om en familjemedlem begår ett pågående brott genom hotfulla eller våldsamma handlingar

En familjemedlem som är hotfull mot dig kan begå brottet olaga hot om den hotar med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för din eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § första stycket BrB). En våldsam familjemedlem kan bland annat begå brottet misshandel om personen tillfogar dig eller annan kroppskada, sjukdom eller smärta (3 kap. 5 § BrB). Du har alltså rätt att tillkalla polis genom att ringa 112 om du bevittnar familjemedlemmens hotfulla och våldsamma handlingar eftersom det kan röra sig om ett pågående brott.

Avslutningsvis räcker det troligtvis inte med ett störande eller provokativt beteende för att tillkalla polis. När en familjemedlem är våldsam eller hotfull har du dock rätt att ringa 112 och få akut hjälp av polis.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2712)
2021-12-08 Införsel av batong - smugglingsbrott?
2021-12-01 Får en dömd person längre fängelsestraff av att inte inställa sig till sitt straff och hur kan anhöriga påverka?
2021-11-30 Polisanmälan av eventuella brott
2021-11-30 Resa trots tidigare narkotikadom

Alla besvarade frågor (97717)